BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla konsumentów z terenu Powiatu Piskiego

czwartek, 22 lut 2024 08:09

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Specjalista w Dziale Technicznym

środa, 21 lut 2024 09:34

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny specjalista

wtorek, 13 lut 2024 06:59
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - kierownik działu technicznego

poniedziałek, 5 lut 2024 11:14

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w dziale technicznym

środa, 31 sty 2024 14:08
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w dziale technicznym

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 stycznia 2024 r.

piątek, 12 sty 2024 13:25
o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik działu technicznego

czwartek, 4 sty 2024 08:45
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik działu technicznego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

czwartek, 28 gru 2023 14:13
Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. kadr i płac

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny specjalista

środa, 27 gru 2023 12:26
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista

„Program współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

piątek, 8 gru 2023 11:28

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2024.

piątek, 8 gru 2023 10:30

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

środa, 8 lis 2023 09:26
projektu „Programy współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi"

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu „Programu współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego (...)"

poniedziałek, 30 paź 2023 13:49

Informacja o wynikach naboru na stanowisko główny księgowy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu

poniedziałek, 30 paź 2023 08:13

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista

czwartek, 19 paź 2023 11:11
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista

OGŁOSZENIE NR 2/2023 STAROSTY PISKIEGO

piątek, 6 paź 2023 14:03
w sprawie możliwości ponownego zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych w związku ze zgłoszeniem niewystarczającej ilości osób

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

piątek, 6 paź 2023 11:11
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

poniedziałek, 18 wrz 2023 08:29
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętnosci w branży leśnej przy Zespole Szkół LEśnych w Rucianem -Nidzie"

czwartek, 31 sie 2023 15:10
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży leśnej przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie” w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Inwestycji A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – konkurs: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) – III nabór, ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

OGŁOSZENIE NR 1/2023 STAROSTY PISKIEGO

poniedziałek, 28 sie 2023 08:21
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista

czwartek, 10 sie 2023 09:03
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista

Informacja o wyznaczonych dniach na przyjmowanie wniosków o rejestrację jednostek pływających.

piątek, 21 lip 2023 10:57

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds planowania i rozwoju sieci drogowej

piątek, 30 cze 2023 07:50
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds planowania i rozwoju sieci drogowej

Zlecenie realizacji zadania pt. „Śladami Żołnierzy Wyklętych i ofiar komunistycznego terroru na terenie Polski”

środa, 21 cze 2023 12:42

INFORMACJA NT. BRAKU UWAG DO UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „ŚLADAMI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I OFIAR KOMUNISTYCZNEGO TERRORU NA TERENIE POLSKI”.

środa, 21 cze 2023 12:11

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „ŚLADAMI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I OFIAR KOMUNISTYCZNEGO TERRORU NA TERENIE POLSKI”.

wtorek, 6 cze 2023 13:48
INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PISZU O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „ŚLADAMI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I OFIAR KOMUNISTYCZNEGO TERRORU NA TERENIE POLSKI”.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

środa, 24 maj 2023 08:46
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 3

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds planowania i rozwoju sieci drogowej

czwartek, 18 maj 2023 08:53

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY W ROKU 2022

czwartek, 11 maj 2023 14:03
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022”

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

czwartek, 13 kwi 2023 12:39
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 5

WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT - 2023 rok

czwartek, 30 mar 2023 15:46
na wsparcie realizacji lub powierzenie zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2023 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Piszu o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

czwartek, 9 mar 2023 12:32
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W PISZU O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

środa, 8 mar 2023 14:06
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „UDZIAŁ ZAWODNIKÓW KLUBU SPORTOWEGO POWER FACTORY W MISTRZOSTWACH EUROPY XPC W TRÓJBOJU SIŁOWYM 2023”.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

czwartek, 23 lut 2023 13:09

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023.

czwartek, 1 gru 2022 11:27
UCHWAŁA NR L/287/22 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 listopada 2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

środa, 5 paź 2022 08:11
Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż pojazdów i sprzętu stanowiących własność PZD w Piszu

poniedziałek, 3 paź 2022 14:15

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu informuje o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych

piątek, 30 wrz 2022 07:35
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg powiatowych w miejscowości Pisz, od października 2022 r. mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu drogowym w miejscu prowadzenia robót.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektor ds. dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu

środa, 21 wrz 2022 10:46

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

poniedziałek, 19 wrz 2022 14:49
Starosta Piski ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy na rok 2023 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. dróg

poniedziałek, 5 wrz 2022 14:12
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. dróg

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PISZU

czwartek, 28 lip 2022 12:45
O UPROSZCZONEJ OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM „NIEODKRYTY POWIAT PISKI” Z ZAKRESU TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Ordynatora Oddziału Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

piątek, 15 lip 2022 14:00

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

czwartek, 7 lip 2022 09:42
Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. kadr i płac.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Ordynatora Oddziału Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

piątek, 1 lip 2022 13:15

Zlecenie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Technik Ruciane – Nida” realizacji zadania publicznego pn. „Łucznicze pasje”

piątek, 3 cze 2022 14:34
Zlecenie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Technik Ruciane – Nida” realizacji zadania publicznego pn. „Łucznicze pasje” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Łucznicze pasje”

środa, 25 maj 2022 08:33
INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PISZU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2021

wtorek, 24 maj 2022 11:49
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021”

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

środa, 11 maj 2022 12:22
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 5

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu

środa, 11 maj 2022 12:16
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Młodzieżowa 26

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

czwartek, 5 maj 2022 08:55
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 3

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

czwartek, 7 kwi 2022 12:53
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; promocji i ochrony zdrowia.

Zarząd Powiatu w Piszu powołał komisję konkursową

poniedziałek, 21 mar 2022 14:15
Zarząd Powiatu w Piszu powołał komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; promocji i ochrony zdrowia

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

wtorek, 15 mar 2022 10:14
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, ul. Polna 2

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

piątek, 4 mar 2022 10:50
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

piątek, 4 mar 2022 10:25
Otwarty konkurs na ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego na 2022 rok

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej

piątek, 18 lut 2022 10:42
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej, 12-230 Biała Piska, ul. Sienkiewicza 16

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

piątek, 14 sty 2022 11:57
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu, 12-200 Pisz, al. Turystów 22

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

poniedziałek, 10 sty 2022 10:59
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU "STRATEGII ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO POŁUDNIOWE MAZURY 2030” WRAZ Z PROJEKTEM „PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA STRATEGII ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO POŁUDNIOWE MAZURY 2030”.

Zarządzenie nr 13/2021 - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

środa, 29 gru 2021 11:45
W sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektor ds. dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu

środa, 22 gru 2021 10:18

Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu

poniedziałek, 20 gru 2021 08:11
Zarządzenie nr 10/2021 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. dróg

czwartek, 2 gru 2021 14:29
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. dróg

ROZPOCZYNAJĄ SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE

poniedziałek, 22 lis 2021 15:06
  Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” wraz z projektem „Prognozy Odziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030”.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu

wtorek, 16 lis 2021 13:03
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Sikorskiego 15

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PISZU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

poniedziałek, 15 lis 2021 10:14

Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

środa, 3 lis 2021 13:09
Uchwała nr XXXVI/214/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Informacja Starosty Piskiego - wynik naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

środa, 3 lis 2021 12:57
Wynik naboru kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach

czwartek, 21 paź 2021 12:25
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach, 12-200 Pisz, Łupki 15

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

wtorek, 19 paź 2021 13:09
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 r.

WYNIKI KONSULTACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022”

środa, 13 paź 2021 13:22

INFORMACJA STAROSTY PISKIEGO z dnia 5 października 2021 r.

wtorek, 5 paź 2021 14:40
dotycząca konsultacji „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

OBWIESZCZENIE Starosty Piskiego nr 2/2021 z dnia 17 września 2021 roku

piątek, 17 wrz 2021 12:21
o konieczności przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030/OF Południowe Mazury 2030/.

Zlecenie realizacji zadania publicznego „VI Piski Kolorowy Bieg Charytatywny”

poniedziałek, 13 wrz 2021 10:01

Zlecenie realizacji zadania publicznego „Stroje sceniczne dla zespołu” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.

wtorek, 15 cze 2021 13:23

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2021

czwartek, 10 cze 2021 15:00

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Stroje sceniczne dla zespołu”

piątek, 4 cze 2021 07:59

Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert- uchwała Nr 31/97/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17 maja 2021 r.

środa, 19 maj 2021 10:08

Zlecenie realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.

środa, 19 maj 2021 09:54

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na rok 2020.

poniedziałek, 10 maj 2021 13:42

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Ruch to twój przyjaciel”.

czwartek, 6 maj 2021 13:45

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 roku

piątek, 30 kwi 2021 09:25

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2021

czwartek, 29 kwi 2021 15:39

Raport o stanie zapewnienia dostępności Starostwa Powiatowego w Piszu

wtorek, 23 mar 2021 09:50

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE PISKIM W 2021 ROKU

wtorek, 9 lut 2021 09:48

Rozwiązanie umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Piskim Stowarzyszeniem Miłośników Kultury - MAZURIA z siedzibą w Piszu

piątek, 27 lis 2020 13:28

Wyniki konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

piątek, 27 lis 2020 11:58

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

wtorek, 20 paź 2020 15:15

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach

poniedziałek, 5 paź 2020 13:35
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach, 12-200 Pisz, Łupki 15

Uchwała w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu npp

poniedziałek, 5 paź 2020 11:03

Zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

środa, 23 wrz 2020 13:26

Wyniki konsultacji „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

poniedziałek, 21 wrz 2020 15:35

Informacja nt. oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

wtorek, 15 wrz 2020 11:16

Informacja Starosty Piskiego w sprawie wszczęcia konsultacji Programu współpracy

piątek, 11 wrz 2020 14:32

sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 30/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dn. 24 kwietnia 2020 r.

piątek, 15 maj 2020 11:56

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ

poniedziałek, 4 maj 2020 13:17

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020

wtorek, 28 kwi 2020 14:28

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ

piątek, 10 kwi 2020 11:33

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ

czwartek, 26 mar 2020 12:57

KOMUNIKAT

czwartek, 12 mar 2020 13:08
dot. działań prewencyjnych dot. wirusa COVID-19

SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU OFERT

wtorek, 3 mar 2020 13:26

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020

czwartek, 27 lut 2020 11:41

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

środa, 26 lut 2020 13:46

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

piątek, 3 sty 2020 15:33
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -inspektora ds. księgowości budżetowej

rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

piątek, 22 lis 2019 13:55

Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert (nieodpłatna pomoc prawna)

wtorek, 5 lis 2019 08:35

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICNZE URUCHOMIŁO INFOLINIĘ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA

wtorek, 17 mar 2020 14:06

AWARIA TELEFONÓW - URUCHOMIONO ZASTEPĘCZE NUMERY

poniedziałek, 16 mar 2020 15:37

UWAGA ! OGRANICZENIE W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE KLIENTA

niedziela, 15 mar 2020 15:46

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

poniedziałek, 4 mar 2024 08:03
Instalacja zbiornikowa na gaz płynny wraz z przyłączem i budowa instalacji gazowej wewnętrznej Dz.31 Kożuchy gm. Biała Piska

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2- Prawo budowlane

piątek, 1 mar 2024 14:23
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV Dz. 105/1,199/1,141,147/1,147/14,147/16,147/18,147/20,147/22,147/24,147/26,147/28,147/30,147/32 Orłowo gm. Biała Piska

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2- Prawo budowlane

piątek, 1 mar 2024 11:34
Budowa przyłącza kablowego SN 15kV z kontenerową stacją transformatorową

Informacja o wycofaniu zgłoszenia

czwartek, 29 lut 2024 15:17
Sieć elektroenergetyczna kablowa nN 0,4 kV , na działkach nr geod. 59/12, 89/6, 141/1, 137/4, 130/3, 129/1, 128/1, 126/13, 126/11, 126/3 Końcewo gm. Ruciane- Nida

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art 29 ust. 1 pkt 1 - prawa budowlanego

środa, 28 lut 2024 14:48
Budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2- Prawo budowlane

środa, 28 lut 2024 14:47
Sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV Dz. 192, 193/48 m. Imionek, obręb Maldanin gm. Pisz

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

wtorek, 27 lut 2024 08:40
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV i złącz kablowych nN 0,4 kV Dz.271/23, 270/2, 268/8, 269/18, 269/20 m. Orzysz

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2- Prawo budowlane

wtorek, 20 lut 2024 07:59
Kablowa linia elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4 kV, oświetlenie drogowe na dz. nr geod. 218, 1020 obręb Drygały gm. Biała Piska

Informacja o sprzeciwie do zgłoszenia

poniedziałek, 19 lut 2024 12:28
Sieć elektroenergetyczna SN/nn do zas. budynków gospodarczych na dz. 123, 132, oraz budynku mieszkalnego na dz. 133 m. Odoje gm. Orzysz

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2- Prawo budowlane

środa, 14 lut 2024 13:43
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, słupa energetycznego SN 15kV Dz. 244, 199/1, 199/2, 121, 112/2, 112/3, 115/1 obręb Orłowo, 121 obręb Giętkie gm. Biała Piska

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2- Prawo budowlane

środa, 14 lut 2024 13:26
Sieć elektroenergetyczna kablowa nN 0,4 kV 59/12, na działkach nr geod. 59/12, 89/6, 141/1, 137/4, 130/3, 129/1, 128/1, 126/13, 126/11, 126/3 Końcewo gm. Ruciane- Nida

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

środa, 14 lut 2024 11:01
Budowa linii kablowej oświetlenia oraz doświetlenia dwóch przejść dla pieszych

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

wtorek, 13 lut 2024 12:16
Budowa sieci kanalizacji deszczowej Dz. 13, 14/83 Pisz2

Wykaz GN.6850.1.1.2024 nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

wtorek, 13 lut 2024 10:32
Działka numer 24/2, położona na terenie obrębu geodezyjnego Piaski, gmina Ruciane-Nida, przeznaczona do oddania w nieodpłatne użyczenie, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, dotychczasowemu użytkownikowi.

Wykaz GN.6845.1.1.2024 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

wtorek, 13 lut 2024 09:57
Działka numer 19/262, położona na terenie obrębu geodezyjnego Szczechy Małe, przeznaczona do wydzierżawienia na cele rekreacyjne, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy.

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

piątek, 9 lut 2024 08:38
Instalacja zbiornikowa na gaz płynny wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową Dz. 280 m. Pisz

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit.d Prawo budowlane

piątek, 9 lut 2024 08:32
Instalacja zbiornikowa na gaz płynny wraz z przyłączem i budowa instalacji gazowej wewnętrznej Dz.31 Kożuchy gm. Biała Piska

Ogłoszenie o przetargu II - Or.2613.2.2.2024

czwartek, 1 lut 2024 09:00
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż mienia ruchomego stanowiącego własność Powiatu Piskiego, tj. autobusu BMC Levend XL

Obwieszczenie Starosty Piskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. znak: ROŚ.6522.13.2023

czwartek, 14 gru 2023 13:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „TUROWO III” zlokalizowanego na części działki nr 9/38, w obrębie Turowo, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.

Ogłoszenie otwartego naboru na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

środa, 15 lis 2023 09:40
Uchwała nr 86/201/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Piskiego w latach 2024-2028 „Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych", „Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi", „Środowiskowego Domu Samopomocy dla 57 osób z zaburzeniami psychicznymi"

Obwieszczenie Starosty Piskiego

wtorek, 17 paź 2023 11:34
o wydaniu postanowienia w sprawie nadanie decyzji WZB.6740.4.2023 z 24 sierpnia 2023 r. rygoru natychmiastowej wykonalność

Dzień Przedsiębiorcy w nadzorze budowlanym – zapraszamy!

poniedziałek, 19 cze 2023 11:25
21 czerwca 2023 r.

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2023 ROKU I STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

czwartek, 1 cze 2023 12:27

ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

środa, 19 kwi 2023 13:59
„Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

Zarząd Powiatu w Piszu powołał komisję konkursową - 2023 rok.

piątek, 17 mar 2023 14:32
Komisja konkursowa do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w 2023 roku

Informacja Starosty Piskiego nt. wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 2023

piątek, 17 mar 2023 11:40

Zlecenie KS „Power Factory” realizacji zadania publicznego 

czwartek, 16 mar 2023 14:57
Zlecenie Klubowi Sportowemu „Power Factory” realizacji zadania publicznego pt. „Udział zawodników Klubu Sportowego Power Factory w Mistrzostwach Europy XPC w Trójboju Siłowym 2023” 

INFORMACJA STAROSTY PISKIEGO NT. BRAKU UWAG DO OFERTY KS "POWER FACTORY"

czwartek, 16 mar 2023 14:42
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „UDZIAŁ ZAWODNIKÓW KLUBU SPORTOWEGO POWER FACTORY W MISTRZOSTWACH EUROPY XPC W TRÓJBOJU SIŁOWYM 2023”

KOMUNIKAT PINB W PISZU

piątek, 16 gru 2022 10:58
dotyczący obowiązku usuwania zalegającego na dachu śniegu i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizowanej Strategi Wielkich Jezior Mazurskich

wtorek, 15 lis 2022 10:45
INFORMACJA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizowanego dokumentu pn. Wielkie Jeziora Mazurskie 2030 – Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego

„Program współpracy na rok 2023 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

czwartek, 3 lis 2022 11:44
Uchwała nr XLIX/281/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 października 2022 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

wtorek, 25 paź 2022 12:59
Starosta Piski ogłasza konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023.

Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - Orzysz.

środa, 13 lip 2022 09:14

Sprawozdanie finansowe PINB w Piszu za rok 2021 i oświadczenie o stanie kontroli zarządczej PINB w Piszu za rok 2021

środa, 8 cze 2022 11:15

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

piątek, 8 paź 2021 07:59
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Piskiego na Lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z Prognozą pddziaływania na środowisko

środa, 29 wrz 2021 09:16

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

środa, 22 wrz 2021 14:08

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „VI Piski Kolorowy Bieg Charytatywny”.

piątek, 20 sie 2021 14:10

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

wtorek, 20 kwi 2021 11:08

OGŁOSZENIE Starosty Piskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

środa, 10 mar 2021 09:04
Dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie obrębu Karwica, gmina Ruciane-Nida

Informacja o prowadzonym postępowaniu- stacja bazowa telefonii komórkowej Ciesina gm. Pisz.

wtorek, 19 sty 2021 13:07
Decyzja o pozwoleniu na budowę.

Informacja o prowadzinym postępowaniu- stacja bazowa telefonii komórkowej Pogobie Tylne.

wtorek, 19 sty 2021 12:55
Decyzja o pozwoleniu na budowę

Informacja o wszczęciu postępowania- stacja bazowa telefonii komórkowej Ciesina gm. Pisz.

poniedziałek, 7 gru 2020 09:41

Informacja o wszczęciu postępowania- stacja bazowa telefonii komórkowej Pogobie Tylne.

poniedziałek, 23 lis 2020 09:11
Stacja bazowa telefonii komórkowej Pogobie Tylne gm. Pisz dz. nr 35/3

Uchwała Nr 87/7/2020 Zarządu Powiatu w Piszu

piątek, 23 paź 2020 10:52
odwołanie konkursu

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

środa, 5 sie 2020 10:14
Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 1670N Pisz-Rybitwy- DK nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 13+ 428,60 - odcinek Giętkie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N

Informacja nt. oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

wtorek, 30 cze 2020 14:52

Informacja o wyborze oferty ROŚ.272.4.2020

środa, 10 cze 2020 13:27
dot.: „Inwentaryzacji terenów, na których występują masowe ruchy ziemi jak również zagrożonych tymi ruchami oraz opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują te ruchy dla obszaru gminy i miasta Pisz"