BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu npp

 

Uchwała Nr 75/75/2020
Zarządu Powiatu w Piszu
z dnia 05 października 2020 r.

 
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.
 
            Na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Piszu uchwala, co następuje:
1.
 Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 roku.
2.
1. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 
3.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta Piski /-/ mgr Andrzej Nowicki

 

Data powstania: poniedziałek, 5 paź 2020 11:03
Data opublikowania: poniedziałek, 5 paź 2020 11:12
Opublikował(a): Aneta Ofman
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 929 razy