BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 roku

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 W załączeniu:

1.      Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu Nr 26/96/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku
2.      Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
3.      Formularz zgłoszenia
Data powstania: piątek, 30 kwi 2021 09:25
Data opublikowania: piątek, 30 kwi 2021 11:35
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 904 razy