BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA STAROSTY PISKIEGO z dnia 5 października 2021 r.

dotycząca konsultacji „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

INFORMACJA

STAROSTY PISKIEGO

z dnia 5 października 2021 r.

 dotycząca konsultacji „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2022”.

Starosta Piski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Uwagi i opinie można zgłaszać od 5 do 12 października 2021 r. na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Formularz należy dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 lub wysłać mailem na adres: promocja@powiat.pisz.pl.

Projekt programu jest dostępny do wglądu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Piszu w Wydziale Promocji, pok. 38 (II p.).

Roczny program współpracy jest najważniejszym na poziomie lokalnym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji  oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Data powstania: wtorek, 5 paź 2021 14:40
Data opublikowania: wtorek, 5 paź 2021 15:25
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 633 razy