BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UWAGA ! OGRANICZENIE W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE KLIENTA

KOMUNIKAT nr 6 z dn. 15.03.2020 r. DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO

W związku z wprowadzeniem na terenie naszego kraju stanu zagrożenia epidemicznego, w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa związanego
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym regionie oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Piskiego, w tym pracowników starostwa,

Starosta Piski podjął decyzję o wprowadzeniu stanowczych ograniczeń w bezpośredniej obsłudze Klientów Starostwa Powiatowego
w Piszu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -

Obowiązujące od dnia 16 marca 2020 r. zasady pracy starostwa:

- urząd starostwa zostaje zamknięty, ograniczona do niezbędnego minimum zostaje bezpośrednia obsługa Klientów

- urząd funkcjonować będzie w dotychczasowych godzinach, tj. w godz. 7.30- 15.30

- obsługa klienta odbywać się będzie jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu zasad obsługi z właściwymi w poszczególnych sprawach wydziałami

- we wszelkich sprawach urzędowych należy kontaktować się drogą telefoniczną z Biurem Obsługi Klienta: kontakt tel. (087) 425 47 00; fax 087 425 47 01.

- Pracownicy BOK przekierują Państwa telefonicznie do właściwych wydziałów, gdzie ustalone zostaną zasady i terminy dalszego etapu realizacji zgłoszonej sprawy

- bezpośrednie numery telefonów do wszystkich wydziałów urzędu dostępne się pod linkiem: http://www.bip.powiat.pisz.pl/index.php?k=19

- sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także: drogą mailową- sekretariat@powiat.pisz.pl, listownie oraz wykorzystując platformę internetową ePUAP

- Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP: https://login.gov.pl/login/login?ssot=pufwrb3enstwbgne01zy. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt

- osoby które nabyły lub sprzedały pojazd zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej proszone są, aby dokonywały zgłoszenia nabycia bądź zbycia pojazdu drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego

- osoby które sprowadziły pojazd, niebędący nowym pojazdem, z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej uprasza się aby dokonały zgłoszenia rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu na stronie https://www.esp.pwpw.pl/ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w bezpośredniej obsłudze Klienta, wszelkie sprawy związane z wydawaniem niezbędnych zaświadczeń i decyzji rozpatrywane będą indywidualnie.

Apelujemy o ograniczenie załatwianych spraw do niezbędnego minimum.

Prosimy Państwa o rozpowszechnianie niniejszego komunikatu, za co z góry dziękujemy. Prosimy też o śledzenie dalszych informacji i komunikatów umieszczanych na stronach internetowych Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz www.bip.powiat.pisz.pl

Wszelkie komunikaty zamieszczane są również na bieżąco na profilu społecznościowym piskiego starostwa: https://www.facebook.com/Starostwo-Powiatowe-w-Piszu-106793270945686/

Decyzja Starosty Piskiego obowiązuje do odwołania.

 

Data powstania: niedziela, 15 mar 2020 15:46
Data opublikowania: niedziela, 15 mar 2020 15:52
Opublikował(a): Aneta Ofman
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 922 razy