BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Starosty Piskiego w sprawie wszczęcia konsultacji Programu współpracy

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 11 września 2020 r.

 

dotycząca konsultacji „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Starosta Piski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.”

Uwagi i opinie można zgłaszać od 11 września do 19 września 2020 r. na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Formularz należy dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 lub mailem na adres: promocja@powiat.pisz.pl.

Projekt programu jest dostępny do wglądu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Piszu w Wydziale Promocji, pok. 38 (II p.).

Roczny program współpracy jest najważniejszym na poziomie lokalnym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji  oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 11 wrz 2020 14:32
Data opublikowania: piątek, 11 wrz 2020 14:43
Opublikował(a): Aneta Ofman
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 913 razy