BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „VI Piski Kolorowy Bieg Charytatywny”.

W dniu 20 sierpnia 2021 roku do Zarządu Powiatu w Piszu wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „VI Piski Kolorowy Bieg Charytatywny” złożyło Stowarzyszenie „Powiatowa Akademia Sportu i Rekreacji”.

Wszelkie uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 27 sierpnia br. Uwagi można zgłaszać w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego w Piszu (II piętro, pok. 38) w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1. Uwagi można również przesłać na adres e-mail: promocja@powiat.pisz.pl.

Data powstania: piątek, 20 sie 2021 14:10
Data opublikowania: piątek, 20 sie 2021 15:21
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 552 razy