BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Powiatu w Piszu powołał komisję konkursową

Zarząd Powiatu w Piszu powołał komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; promocji i ochrony zdrowia

Uchwała Nr 31/130/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17 marca 2022 r. w załączeniu

Data powstania: poniedziałek, 21 mar 2022 14:15
Data opublikowania: poniedziałek, 21 mar 2022 14:40
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 610 razy