BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na rok 2020.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 23 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2020”

Data powstania: poniedziałek, 10 maj 2021 13:42
Data opublikowania: wtorek, 11 maj 2021 08:31
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 710 razy