BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Stroje sceniczne dla zespołu”

W dniu 25 maja 2021 roku do Zarządu Powiatu w Piszu wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Stroje sceniczne dla zespołu” złożyło Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury - MAZURIA.

Wszelkie uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 11 czerwca br. Uwagi można zgłaszać w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego w Piszu (II piętro, pok. 38) lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1. Uwagi można również przesłać na adres e-mail: promocja@powiat.pisz.pl.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 cze 2021 07:59
Data opublikowania: piątek, 4 cze 2021 15:31
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 849 razy