BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 30/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dn. 24 kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr 32/62/2020
Zarządu Powiatu w Piszu
z dn. 11 maja 2020 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 30/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dn. 24 kwietnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Starosta Powiatu Piskiego
/-/ mgr Andrzej Nowick

Data powstania: piątek, 15 maj 2020 11:56
Data opublikowania: piątek, 15 maj 2020 12:06
Opublikował(a): Aneta Ofman
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 1306 razy