BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu

Zarządzenie nr 10/2021 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu

Zarządzenie nr 10/2021

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

z dnia 3 grudnia  2021 r.

w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu

               Na podstawie art. 42 ust. 1  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260 ze zm.)  oraz § 6 regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu zarządzam  co następuje: 

§ 1

Ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.  

§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat.pl).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 gru 2021 08:11
Data opublikowania: poniedziałek, 20 gru 2021 08:17
Opublikował(a): Leszek Skolimowski
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 605 razy