BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nt. oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

W dniu 15 wrzesnia 2020 r. do Zarządu Powiatu w Piszu wpłynęła oferta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą przy ul. Partyzantów 82, 10-527 Olsztyn . Oferta została złożona na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do  21 wrzesnia br. na formularzu, który jest załącznikiem do niniejszej informacji. Formularz prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1. Podpisany skan można również przesłać na adres e-mail: promocja@powiat.pisz.pl.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 wrz 2020 11:16
Data opublikowania: wtorek, 15 wrz 2020 11:21
Opublikował(a): Aneta Ofman
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 785 razy