BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ROZPOCZYNAJĄ SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE

  Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” wraz z projektem „Prognozy Odziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030”.

 Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konsultacje społeczne
projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” wraz z projektem
„Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030”.

    Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy. Z uwagi na zasięg terytorialny konsultowanych dokumentów, równocześnie prowadzone są na obszarze powiatów szczycieńskiego, nidzickiego i działdowskiego. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu we współpracy z wykonawcą dokumentacji - Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z siedzibą w Cieszynie.

Celem konsultacji społecznych jest zapewnienie społecznego uczestnictwa w ważnych dla Powiatu Piskiego sprawach poprzez informowanie o planowanych przedsięwzięciach oraz poznanie opinii osób zainteresowanych.

Czas trwania konsultacji: 23 dni.  Konsultacje trwać będą w terminie od 23 listopada do 15 grudnia 2021 r.

Uwagi i wnioski mogą być składane:

  • w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz
  • ustnie do protokołu w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu,
    ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, pokój nr 38
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym: w formie ankiet internetowych, dostępnych poniżej:
    ANKIETA DOT. PROJEKTU STRATEGII
    ANKIETA DOT. PROJEKTU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Data powstania: poniedziałek, 22 lis 2021 15:06
Data opublikowania: wtorek, 23 lis 2021 08:31
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 590 razy