BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2020 r.

 w zakresie:

1) nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: w ramach zadania zlecone będą zadania polegające na rozwijaniu patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii.

2) sportu i rekreacji: w ramach zadania zlecone będą zadania polegające na ponadgminnej działalności służącej rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej mieszkańców powiatu piskiego.

3) działalności z zakresu ochrony zdrowia i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: w ramach zadania zlecone będą zadania służące ochronie i promocji zdrowia oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym skierowane do mieszkańców powiatu piskiego.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 marca 2020 r.

Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej. 

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w: Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-62; osoba do kontaktu: Elżbieta Czaporowska

Data powstania: środa, 26 lut 2020 13:46
Data opublikowania: środa, 26 lut 2020 14:06
Opublikował(a): Aneta Ofman
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 1768 razy