BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętnosci w branży leśnej przy Zespole Szkół LEśnych w Rucianem -Nidzie"

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży leśnej przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie” w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Inwestycji A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – konkurs: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) – III nabór, ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

 

 

 

Pliki do pobrania: