BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Sikorskiego 15