BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach, 12-200 Pisz, Łupki 15