BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Ruch to twój przyjaciel”.

W dniu 5 maja 2021 roku do Zarządu Powiatu w Piszu wpłynęła oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i turystyki na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ruch to twój przyjaciel” złożył Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piszu.

Wszelkie uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 13 maja br. Uwagi można zgłaszać w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego w Piszu (II piętro, pok. 38) lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1. Uwagi można również przesłać na adres e-mail: promocja@powiat.pisz.pl.

 

Data powstania: czwartek, 6 maj 2021 13:45
Data opublikowania: czwartek, 6 maj 2021 15:22
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 730 razy