BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Termin zgłoszenia upływa w dniu 14 marca 2022 roku.

 

W załączeniu:

Uchwała Nr 23/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 3 marca 2022 r. (pdf)

Ogłoszenie – załącznik nr 1 do Uchwały Nr 23/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 3 marca 2022 r. (pdf)

Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 do ogłoszenia (dostępne do pobrania w formatach pdf i word)

Data powstania: piątek, 4 mar 2022 10:50
Data opublikowania: piątek, 4 mar 2022 11:27
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 519 razy