BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, ul. Polna 2