BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PISZU

O UPROSZCZONEJ OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM „NIEODKRYTY POWIAT PISKI” Z ZAKRESU TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

27 lipca 2022 r. do Zarządu Powiatu w Piszu wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod tytułem „Nieodkryty Powiat Piski”. Uproszczoną ofertę złożyła Fundacja Fucco z siedzibą w Pońcu.   

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu.

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 04.08.2022 r.

Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zadania przedstawionego w uproszczonej ofercie można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 (Wydział Promocji i Rozwoju, II p.) w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź za pośrednictwem poczty na ww. adres. Uwagi można również przesłać na adres e-mail: promocja@powiat.pisz.pl.

Data powstania: czwartek, 28 lip 2022 12:45
Data opublikowania: czwartek, 28 lip 2022 13:24
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 547 razy