BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nt. oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

W dniu 24 czerwca 2020 r. do Zarządu Powiatu w Piszu wpłynęła oferta Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warmińsko-Mazurski, Koło w Piszu. Oferta została złożona na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do  7 lipca br. na formularzu, który jest załącznikiem do niniejszej informacji. Formularz prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1. Podpisany skan można również przesłać na adres e-mail: promocja@powiat.pisz.pl.

Data powstania: wtorek, 30 cze 2020 14:52
Data opublikowania: wtorek, 30 cze 2020 14:56
Opublikował(a): Aneta Ofman
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 712 razy