BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W PISZU O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „UDZIAŁ ZAWODNIKÓW KLUBU SPORTOWEGO POWER FACTORY W MISTRZOSTWACH EUROPY XPC W TRÓJBOJU SIŁOWYM 2023”.

Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Piszu informuje o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa pt. „Udział zawodników Klubu Sportowego Power Factory w Mistrzostwach Europy XPC w Trójboju Siłowym 2023” złożonej przez Klub Sportowy „Power Factory”.

Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zadania przedstawionego w uproszczonej ofercie można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 (Wydział Promocji i Rozwoju, pok. 38)
w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź za pośrednictwem poczty na ww. adres. Uwagi można również przesłać na adres e-mail: promocja@powiat.pisz.pl. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi mogą być wnoszone w terminie do 15 marca br.

Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu na stronie internetowej www.bip.powiat.pisz.pl
  2. na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl
  3. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu przed budynkiem przy ul. Warszawskiej 1.

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 8 mar 2023 14:06
Data opublikowania: środa, 8 mar 2023 14:21
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 318 razy