BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Piskiego na Lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z Prognozą pddziaływania na środowisko

W załączeniu:

 1. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

2. Program Ochrony Śrdowiska Powiatu Piskiego na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029

a. załącznik nr 1

b. załącznik nr 2

c. załącznik nr 3

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

4. Formularz konsultacyjny