BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT - 2023 rok

na wsparcie realizacji lub powierzenie zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2023 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia.

Zarząd Powiatu w Piszu rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji lub powierzenie zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2023 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia.

 

W załączeniu treść uchwały Nr 26/177/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji lub powierzenie zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2023 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia.

 

Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Podstawa prawna: art. 15 ust. 2i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Data powstania: czwartek, 30 mar 2023 15:46
Data opublikowania: czwartek, 30 mar 2023 16:01
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 381 razy