BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu „Programu współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego (...)"

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu „Programu współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

z 31 października 2023 r.

 

Starosta Piski ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Do udziału w konsultacjach zaprasza się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Opinie dotyczące projektu „Programu współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” należy zgłaszać od 31 października do 7 listopada 2023 r. na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Formularz należy dostarczyć:

  1. osobiście lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1
  2. albo wysłać skan e-mailem na adres: promocja@powiat.pisz.pl.

Projekt programu jest również dostępny do wglądu w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, pok. 38 (II p.) w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Starosta Piski

/-/ Andrzej Nowicki

 

 

Data powstania: poniedziałek, 30 paź 2023 13:49
Data opublikowania: wtorek, 31 paź 2023 14:21
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 215 razy