BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2023 roku o charakterze pożytku publicznego w zakresie:
 
  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,
  3. ochrony i promocji zdrowia.

 

Termin składania ofert upływa 16 marca 2023 r.
 

 

W załączeniu:

Uchwała Nr 8/171/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23 lutego 2023 r. (w formacie pdf)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – załącznik do Uchwały Nr 8/171/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23 lutego 2023 r. (w formacie pdf)
Data powstania: czwartek, 23 lut 2023 13:09
Data opublikowania: czwartek, 23 lut 2023 13:43
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 619 razy