BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA STAROSTY PISKIEGO NT. BRAKU UWAG DO OFERTY KS "POWER FACTORY"

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „UDZIAŁ ZAWODNIKÓW KLUBU SPORTOWEGO POWER FACTORY W MISTRZOSTWACH EUROPY XPC W TRÓJBOJU SIŁOWYM 2023”

16 marca 2023 r.

INFORMACJA NT. BRAKU UWAG 
DO UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „UDZIAŁ ZAWODNIKÓW KLUBU SPORTOWEGO POWER FACTORY W MISTRZOSTWACH EUROPY XPC W TRÓJBOJU SIŁOWYM 2023”

WP.525.1.2023

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa pt. „Udział zawodników Klubu Sportowego Power Factory w Mistrzostwach Europy XPC w Trójboju Siłowym 2023” została złożona przez Klub Sportowy „Power Factory” 8 marca 2023 r. Oferta została zamieszczona 8 marca 2023 r. na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu na stronie www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu przed budynkiem przy ul. Warszawskiej 1. 


Przedmiotowa oferta została zamieszczona wraz z informacją o możliwości składania uwag dotyczących realizacji zadania przestawionego w uproszczonej ofercie. Uwagi można było składać 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 (Wydział Promocji i Rozwoju) w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź za pośrednictwem poczty na ww. adres. Uwagi można było również przesłać na adres e-mail: promocja@powiat.pisz.pl. Uwagi mogły być wnoszone w terminie do 15 marca 2023 r. 


We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do przedmiotowej oferty.

Starosta Piski

/-/ Andrzej Nowicki

 

Data powstania: czwartek, 16 mar 2023 14:42
Data opublikowania: piątek, 17 mar 2023 14:46
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 210 razy