BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej, 12-230 Biała Piska, ul. Sienkiewicza 16