BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Łucznicze pasje”

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PISZU

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Piszu, uznając celowość realizacji zadania publicznego,

informuje

o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa pn. „Łucznicze pasje” złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „Technik Ruciane – Nida”.

Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zadania przestawionego w uproszczonej ofercie można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 (w Wydziale Promocji i Rozwoju, II piętro) w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź za pośrednictwem poczty na ww. adres. Uwagi można również przesłać na adres e-mail: promocja@powiat.pisz.pl. Uwagi mogą być wnoszone w terminie do 1 czerwca br.

Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu
  2. na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl
  3. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu
Data powstania: środa, 25 maj 2022 08:33
Data opublikowania: środa, 25 maj 2022 08:58
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 652 razy