BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 23 marca 2023

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2022

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2022 - [Wszystkie zmiany]

LVI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LVI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 marca 2023

Wiadomości

Dane teleadresowe

Dodanie nowej wiadomości: Dane teleadresowe: - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja Planu Postępowań o Udzielenie Zamówień na 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja Planu Postępowań o Udzielenie Zamówień na 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 marca 2023

Wiadomości

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Treść decyzji Nr WZB.6740.52.2023

Dodanie nowej wiadomości: Treść decyzji Nr WZB.6740.52.2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Pogorzel Mała działka 48, gmina Biała Piska.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Pogorzel Mała działka 48, gmina Biała Piska. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.5.2023.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.5.2023.ZK - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 24520 zlokalizowanej w miejscowości Ogródek działka nr 231, gmina Orzysz.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 24520 zlokalizowanej w miejscowości Ogródek działka nr 231, gmina Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Kocioł Duży działka nr 62, gm.Pisz.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości Kocioł Duży działka nr 62, gm.Pisz. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 marca 2023

Wiadomości

Zarząd Powiatu w Piszu powołał komisję konkursową - 2023 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Zarząd Powiatu w Piszu powołał komisję konkursową - 2023 rok. - [Wszystkie zmiany]

Zlecenie KS „Power Factory” realizacji zadania publicznego 

Dodanie nowej wiadomości: Zlecenie KS „Power Factory” realizacji zadania publicznego  - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Piskiego nt. wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 2023

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego nt. wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 2023 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA STAROSTY PISKIEGO NT. BRAKU UWAG DO OFERTY KS "POWER FACTORY"

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA STAROSTY PISKIEGO NT. BRAKU UWAG DO OFERTY KS "POWER FACTORY" - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 marca 2023

Wiadomości

Uchwała nr 18/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 18/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 17/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 17/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2022 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2022 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2022 R. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 16/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2022

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 16/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 marca 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 marca 2023

Wiadomości

Uchwała nr 15/174/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 15/174/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.4.2023.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.4.2023.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 marca 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 marca 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 marca 2023

Wiadomości

Petycja dot. transplantacji

Dodanie nowej wiadomości: Petycja dot. transplantacji - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Piszu o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Piszu o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 marca 2023

Wiadomości

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Treść decyzji nr WZB.6740.28.2023

Dodanie nowej wiadomości: Treść decyzji nr WZB.6740.28.2023 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2023

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 marca 2023

Wiadomości

LIV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LIV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

LV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LV/307/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LV/307/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LV/306/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LV/306/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 lutego 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LIV/305/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LIV/305/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LIV/304/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LIV/304/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LIV/303/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LIV/303/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LIV/302/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LIV/302/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LIV/301/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LIV/301/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LIV/300/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LIV/300/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 23 lutego 2023 r - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 marca 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 01 marca 2023

Wiadomości

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Dodanie nowej wiadomości: PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 lutego 2023

Wiadomości

Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej 12-250 Orzysz, Giżycka 21, dz. nr 284/6, gm.Orzysz, powat piski

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej 12-250 Orzysz, Giżycka 21, dz. nr 284/6, gm.Orzysz, powat piski - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LIV/304/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LIV/304/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LIV/303/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LIV/303/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 lutego 2023

Wiadomości

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - [Wszystkie zmiany]

Roczne sprawozdanie z zamówień publicznych

Dodanie nowej wiadomości: Roczne sprawozdanie z zamówień publicznych - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o wyborze ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze ofert - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 lutego 2023

Wiadomości

Treść decyzji Nr WZB.6740.25.2023

Dodanie nowej wiadomości: Treść decyzji Nr WZB.6740.25.2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Treść decyzji Nr WZB.6740.26.2023

Dodanie nowej wiadomości: Treść decyzji Nr WZB.6740.26.2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Informacja o kwocie sfinansowania

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o kwocie sfinansowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 lutego 2023

Wiadomości

obwieszczenie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego znak: BI.ZUZ.3.4210.132.2022.KB

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego znak: BI.ZUZ.3.4210.132.2022.KB - [Wszystkie zmiany]

obwieszczenie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego znak: BI.ZUZ.3.4210.132.2022.KB

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego znak: BI.ZUZ.3.4210.132.2022.KB - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

Dodanie nowej wiadomości: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 lutego 2023

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Informacja o kwocie sfinansowania

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o kwocie sfinansowania - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA NT. DYŻURÓW SPECJALISTYCZNYCH W RAMACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA NT. DYŻURÓW SPECJALISTYCZNYCH W RAMACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 lutego 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2023

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 24551 w miejscowości Ruciane-Nida ul. Gruntowa 8.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 24551 w miejscowości Ruciane-Nida ul. Gruntowa 8. - [Wszystkie zmiany]

LIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

LII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

LI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

L sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: L sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XLIX sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLIX sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XLVIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLVIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XLVII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLVII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XLVI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLVI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XLV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XLIV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLIV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XLIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XLII Sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLII Sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XLI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XL sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XL sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 lutego 2023

Wiadomości

Sukcesywna dostawa pelletu do Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

Dodanie nowej wiadomości: Sukcesywna dostawa pelletu do Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o wyniku postępowania

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o wyniku postępowania - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 2- prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 01 lutego 2023

Wiadomości

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2023

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2023 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2023

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian