BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Młodzieżowa 26