BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

Starosta Piski ogłasza konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023.

OGŁOSZENIE STAROSTY PISKIEGO  z 25 października 2022 r.

Starosta Piski ogłasza konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). Opinie dotyczące projektu Uchwały można zgłaszać od 26 października do 4 listopada 2022 r. poprzez wypełnienie formularza i złożenie go osobiście lub przesłanie pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1. Podpisany skan formularza można również wysłać e-mailem na adres: promocja@powiat.pisz.pl.

Projekt uchwały jest dostępny do wglądu w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu, pok. 38 (II p.) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Data powstania: wtorek, 25 paź 2022 12:59
Data opublikowania: wtorek, 25 paź 2022 13:34
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 298 razy