BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zlecenie realizacji zadania publicznego „VI Piski Kolorowy Bieg Charytatywny”

Zarząd Powiatu w Piszu zlecił realizację zadania publicznego „VI Piski Kolorowy Bieg Charytatywny” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.

 

Uchwała Nr 62/107/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 3 września 2021 roku

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Data powstania: poniedziałek, 13 wrz 2021 10:01
Data opublikowania: poniedziałek, 13 wrz 2021 16:15
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 634 razy