BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konsultacji „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 21 września 2020 r.

dotycząca wyników konsultacji „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

 

1. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

1) Przedmiotem konsultacji było wyrażenie uwag i opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2021.”
2) Uprawnionymi do zgłaszania uwag i opinii byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).
3) Konsultacje trwały od 11 do 19 września 2020 r.

2. PRZEBIEG I WYNIKI KONSULTACJI

1) Informacja o trwających konsultacjach wraz z projektem Programu oraz formularzem do zgłaszania uwag i opinii została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piszu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa. Projekt programu dostępny był do wglądu w Wydziale Promocji Starostwa w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Piszu, która to informacja również zawarta była w ogłoszeniu o konsultacjach.
2) W trybie i terminie wyznaczonym na konsultacje nie wniesiono do konsultowanego projektu żadnych uwag ani opinii.

Mając powyższe na uwadze, uznaje się za zasadne skierowanie projektu Programu pod obrady Rady Powiatu Pisz.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 21 wrz 2020 15:35
Data opublikowania: poniedziałek, 21 wrz 2020 15:38
Opublikował(a): Aneta Ofman
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 901 razy