BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 3