BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu, 12-200 Pisz, al. Turystów 22