BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki w miejscowości Nitki, gmina Biała Piska, powiat piski

Pisz, dnia 12.06.2024
Nr ks. zam. 19382/134/2024
Identyfikator zgłoszenia: G.6642.1.680.2024


Z A W I A D O M I E N I E
o ustaleniu przebiegu granic działki


Na podstawie art. 39 ust. 1rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390 ze. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGiK w Pisz pod nr G.6642.1.680.2024 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21-06-2024 o godz. 11:00 w miejscowości Nitki, gmina Biała Piska, powiat piski zostanie przeprowadzone ustalenie przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 121 a działką 44/1.
W związku z powyższym , jako zainteresowanych zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach i stawiennictwa na gruncie.
Telefon kontaktowy: 502 607 398

POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele ( władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z roku 2023 poz. 1752) ze zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
Z czynności ustalenia znaków granicznych zostanie sporządzony protokół.

Data powstania: czwartek, 13 cze 2024 10:55
Data opublikowania: czwartek, 13 cze 2024 10:58
Opublikował(a): Dariusz Gwiazda
Zaakceptował(a): Dariusz Gwiazda
Artykuł był czytany: 89 razy