BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zlecenie realizacji zadania publicznego „Stroje sceniczne dla zespołu” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn. „Stroje sceniczne dla zespołu” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.

 

Uchwała Nr 41/100/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

załącznik:

uchwała Zarządu Powiatu w Piszu Nr 41/100/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Stroje sceniczne dla zespołu”.

Data powstania: wtorek, 15 cze 2021 13:23
Data opublikowania: czwartek, 17 cze 2021 15:33
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 899 razy