BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 99/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.12.2016

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteka Pedagogiczną w Piszu do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 16 lut 2017 08:32
Data opublikowania: czwartek, 16 lut 2017 09:07
Opublikował(a): Monika Puchalska
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 822 razy