BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/83/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 15.01.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 13:43
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Powiatu Piskiego na rok 2009

Uchwała nr 2/87/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.02.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 13:48
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009

Uchwała nr 3/88/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04.03.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 13:57
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2008

Uchwała nr 4/88/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04.03.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 13:59
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za rok 2008

Uchwała nr 5/88/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04.03.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 14:01
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008r.

Uchwała nr 6/88/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 4.03.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 14:02
w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Uchwała nr 7/90/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 14:05
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Uchwała nr 8/90/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.03.2009r.

piątek, 3 kwi 2009 14:07
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2008/2009

Uchwała nr 9/92/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.04.2009r.

piątek, 16 paź 2009 11:26
w sprawie wyrażenia opinii dot. zmiany kategorii dróg gminnych i zaliczenie ich do kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr 10/92/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.04.2009r.

piątek, 16 paź 2009 12:52
w sprawie przyjęcia sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w m. Biała Piska

Uchwała nr 11/92/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.04.2009r.

piątek, 16 paź 2009 13:00
w sprawie podwyższenia czynszu najmu za lokale mieszkalne stanowiące zasób mieszkaniowy Powiatu Piskiego na terenie miasta i gminy Ruciane - Nida

Uchwała nr 12/92/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.04.2009r.

piątek, 16 paź 2009 13:03
zmieniająca uchwałę nr 2/47/08 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 15.01.2008r. w sprawie określenia miesięcznego wynagrodzenia przysługującego zawodowym niespokrewnionym z dzieckiem wielodzietnym rodzinom zastępczym

Uchwała nr 13/95/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.05.2009r.

piątek, 16 paź 2009 13:08
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z EFS - PO KL

Uchwała nr 14/96/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.06.2009r.

piątek, 16 paź 2009 13:19
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości [lokalu mieszkalnego] stanowiącej własność Powiatu Piskiego , położonej w m. Ruciane - Nida

Uchwała nr 15/97/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2009r.

piątek, 16 paź 2009 13:29
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009r.

Uchwała nr 16/98/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.06.2009r.

piątek, 16 paź 2009 13:31
w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2009r.

Uchwała nr 17/99/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.07.2009r.

piątek, 16 paź 2009 13:33
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 18/101/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.07.2009r.

piątek, 16 paź 2009 13:35
w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego

Uchwała nr 19/101/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.07.2009r.

piątek, 16 paź 2009 13:37
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ZSZ w Piszu

Uchwała nr 20/101/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.07.2009r.

piątek, 16 paź 2009 13:39
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz

Uchwała nr 21/102/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.07.2009r.

piątek, 16 paź 2009 13:41
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w m. Pisz, obręb Pisz 2, przy ul. Klementowskiego

Uchwała nr 22/102/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.07.2009r.

piątek, 16 paź 2009 13:43
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości, zabudowanej [obiekt stadionu sportowego], stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w m. Biała Piska oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny

Uchwała nr 23/102/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.07.2009r.

piątek, 16 paź 2009 13:49
w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości Powiatu Piskiego, położonej na terenie miasta Biała Piska przy ul. Sportowej

Uchwała nr 24/103/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2009r.

piątek, 16 paź 2009 13:51
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PCPR w Piszu

Uchwała nr 25/103/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.07.2009r.

piątek, 16 paź 2009 13:59
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PCPR w Piszu

Uchwała nr 26/104/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.08.2009r.

piątek, 16 paź 2009 14:01
w sprawie powołania składu Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, sportu i rekreacji, podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Uchwała nr 27/104/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.08.2009r.

piątek, 16 paź 2009 14:05
w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji Grantowej opiniującej oferty na realizację w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadań Powiatu Piskiego

Uchwała nr 28/105/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.08.2009r.

piątek, 16 paź 2009 14:07
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2009r.

Uchwała nr 29/105/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.08.2009r.

piątek, 16 paź 2009 14:22
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ- Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2009r.

Uchwała nr 30/105/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.08.2009r.

piątek, 16 paź 2009 14:24
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2009r.

Uchwała nr 31/108/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.09.2009r.

środa, 4 lis 2009 10:16
w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2009r.

Uchwała nr 32/109/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.09.2009r.

środa, 4 lis 2009 10:20
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009r.

Uchwała nr 33/110/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.09.2009r.

środa, 4 lis 2009 10:21
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała nr 34/111/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.09.2009r.

środa, 4 lis 2009 10:25
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w m. Biała Piska

Uchwała nr 35/111/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.09.2009r.

środa, 4 lis 2009 10:27
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na zabezpieczenie w formie przewłaszczenia majątku ruchomego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 36/111/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.09.2009r.

środa, 4 lis 2009 10:29
w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2010

Uchwała nr 37/111/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.09.2009r.

środa, 4 lis 2009 10:31
w sprawie powołania komisji opiniującej nagrody Starosty Powiatu Piskiego w 2009r.

Uchwała nr 38/111/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.09.2009r.

środa, 4 lis 2009 10:34
w sprawie uchylenia uchwały Nr 33/65/08 z dnia 11.07.2008r. w sprawie regulaminu premiowania obsługi Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 39/112/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2009r.

środa, 4 lis 2009 11:37
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009r.

Uchwała nr 40/112/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2009r.

środa, 4 lis 2009 11:48
w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, niezabudowanej, położonej w m. Biała Piska oraz w obrębach Bełcząc i Szkody, gmina Biała Piska

Uchwała nr 41/112/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2009r.

środa, 4 lis 2009 11:51
w sprawie upoważnienia przedstawicieli ZSZ w Piszu do podpisywania dokumentów związanych z realizacją remontu sali gimnastycznej

Uchwała nr 42/144/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2009r.

środa, 3 lut 2010 11:44
w sprawie projektu budżetu powiatu piskiego na 2010r.

Uchwała nr 43/114/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2009r.

środa, 3 lut 2010 11:46
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ - szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 44/114/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2009r.

środa, 3 lut 2010 11:48
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2009r.

Uchwała nr 45/114/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2009r.

środa, 3 lut 2010 11:50
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 46/115/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.11.2009r.

środa, 3 lut 2010 11:52
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w Białej Piskiej

Uchwała nr 47/118/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2009r.

środa, 3 lut 2010 11:55
w sprawie zatwierdzenia stawek czynszu najmu oraz wydzierżawienia na okres do 3 lat lokali użytkowych, usytuowanych w budynku użytkowym, stanowiącym własność Powiatu Piskiego, położonych w Piszu, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej 5

Uchwała nr 48/118/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2009r.

środa, 3 lut 2010 12:01
w sprawie stawek miesięcznego czynszu najmu za lokale użytkowe wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Uchwała nr 49/118/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2009r.

środa, 3 lut 2010 12:10
zm. uchwałę Nr 10/92/09 z dnia 22.04.2009r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w m. Biała Piska

Uchwała nr 50/118/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.12.2009r.

środa, 3 lut 2010 12:14
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009r.

Uchwała nr 51/120/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.12.2009r.

środa, 3 lut 2010 12:17
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009r.