BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/122/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.01.2010r.

środa, 14 lip 2010 08:48
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny w zawodzie - rolnik

Uchwała nr 2/122/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.01.2010r.

piątek, 30 lip 2010 11:27
w sprawie stawek miesięcznego czynszu najmu za lokale użytkowe wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Uchwała nr 3/122/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.01.2010r.

piątek, 30 lip 2010 11:30
w sprawie przystąpienia powiatu do realizacji projektu "Rodzina na medal - rozwój nowych form wsparcia mieszkańców powiatu piskiego" ...

Uchwała nr 4/123/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.01.2010r.

piątek, 30 lip 2010 11:33
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z realizacją projektu pn. "Unowocześnienie ZSZ w Piszu poprzez wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe" w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 [Oś priorytetowa - Infrastruktura społeczna, działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną]

Uchwała nr 5/123/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.01.2010r.

piątek, 30 lip 2010 12:25
w sprawie oddania w najem na okres do 3 lat lokalu użytkowego, usytuowanego w budydnku użytkowym, stanowiącym własność Powiatu Piskiego, położonym w Piszu, obręb Pisz 2 przy Pl. Daszyńskiego 7

Uchwała nr 6/123/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.01.2010r.

piątek, 30 lip 2010 12:29
w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego

Uchwała nr 7/124/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.02.2010r.

piątek, 30 lip 2010 12:32
zm. uchwałę nr 34/111/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.09.2010r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w m. Biała Piska

Uchwała nr 8/125/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.02.2010r.

piątek, 30 lip 2010 12:36
w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania porozumienia

Uchwała nr 9/126/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2010r.

piątek, 30 lip 2010 12:38
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010

Uchwała nr 10/126/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2010r.

piątek, 30 lip 2010 12:40
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2009/2010

Uchwała nr 11/126/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2010r.

piątek, 30 lip 2010 12:41
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009r.

Uchwała nr 12/126/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2010r.

piątek, 30 lip 2010 12:43
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2009

Uchwała nr 13/126/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2010r.

piątek, 30 lip 2010 12:45
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za rok 2009

Uchwała nr 14/130/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2010r.

piątek, 30 lip 2010 12:47
zm. uchwałę nr 46/115/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.11.2009 w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w Białej Piskiej

Uchwała nr 15/130/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2010r.

piątek, 30 lip 2010 12:50
w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2010r.

Uchwała nr 16/130/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2010r.

piątek, 30 lip 2010 12:53
w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji Grantowej opiniującej oferty na realizację w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadań Powiatu Piskiego

Uchwała nr 17/131/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.04.2010r.

piątek, 30 lip 2010 12:56
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia nowego kierunku kształcenia w Technikum Uzupełniającym w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu

Uchwała nr 18/131/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.04.2010r.

piątek, 30 lip 2010 12:58
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia nowego kierunku kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej w ZSZ w Piszu

Uchwała nr 19/131/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.04.2010r.

piątek, 30 lip 2010 13:00
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia nowego kierunku kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej w ZSZ w Piszu

Uchwała nr 20/131/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.04.2010r.

piątek, 30 lip 2010 13:02
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia nowego kierunku kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej w ZSZ w Piszu

Uchwała nr 21/133/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.05.2010r.

piątek, 30 lip 2010 13:08
zm. uchwałę nr 46/115/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.11.2009 w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w Białej Piskiej, zmienionej uchwałą nr 14/130/10 z dnia 1.04.2010

Uchwała nr 22/133/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.05.2010r.

piątek, 30 lip 2010 13:17
w sprawie powołania komisji do oszacowania szkód

Uchwała nr 23/135/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2010r.

piątek, 30 lip 2010 13:19
w sprawie powołania składu Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, sportu i rekreacji, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Uchwała nr 24/135/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2010r.

piątek, 30 lip 2010 13:24
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z realizacją projektu pn. "Modernizacja warsztatów szkolnych ZS Nr 1 w Białej Piskiej" w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 [Oś priorytetowa - Infrastruktura społeczna, Działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną]

Uchwała nr 25/137/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.07.2010r.

piątek, 30 lip 2010 13:28
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010r.

Uchwała nr 26/137/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.07.2010r.

piątek, 30 lip 2010 13:30
w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Zagłoby 2

Uchwała nr 27/137/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.07.2010r.

piątek, 30 lip 2010 13:32
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 28/137/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.07.2010r.

środa, 22 wrz 2010 13:15
w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu

Uchwała nr 29/138/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.08.2010r.

środa, 22 wrz 2010 13:29
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2010r.

Uchwała nr 30/138/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.08.2010r.

środa, 22 wrz 2010 13:31
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie

Uchwała nr 31/139/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.08.2010r.

środa, 22 wrz 2010 13:33
w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Uchwała nr 32/139/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.08.2010r.

środa, 22 wrz 2010 13:37
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010r.

Uchwała nr 33/139/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.08.2010r.

środa, 22 wrz 2010 13:38
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2010r.

Uchwała nr 34/139/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.08.2010r.

środa, 22 wrz 2010 13:41
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2010r.

Uchwała nr 35/139/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.08.2010r.

środa, 22 wrz 2010 13:46
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Uchwała nr 36/139/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.08.2010r.

środa, 22 wrz 2010 13:50
w sprawie wyrażenia zgody dla ZSO w Piszu na wynajęcie części nieruchomości [sal] w budynku szkoły, położonym w m. Pisz, obręb Pisz 1

Uchwała nr 37/140/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.09.2010r.

środa, 22 wrz 2010 13:53
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010r.

Uchwała nr 38/141/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.09.2010r.

środa, 22 wrz 2010 13:55
w sprawie lokowania wolnych środków w innych bankach w 2010r.

Uchwała nr 39/141/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.09.2010r.

środa, 22 wrz 2010 13:56
w sprawie wyrażenia zgody dla ZS Nr 1 w Białej Piskiej na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, niezabudowanej, położonej w m. Biała Piska oraz w obrębach Bełcząc i Szkody, gmina Biała Piska

Uchwała nr 40/142/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.09.2010r.

środa, 15 gru 2010 12:07
w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2011 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2015

Uchwała nr 41/142/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.09.2010r.

środa, 15 gru 2010 12:13
w sprawie powołania komisji opiniującej nagrody Starosty Powiatu Piskiego w 2010r.

Uchwała nr 42/142/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.09.2010r.

środa, 15 gru 2010 12:15
w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu na wynajęcie części nieruchomości (sali) w budynku szkoły, położonym w mieście Orzysz

Uchwała nr 43/145/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.11.2010r.

środa, 15 gru 2010 12:19
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Uchwała nr 44/146/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.11.2010r.

środa, 15 gru 2010 12:24
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu piskiego na lata 2011-2015

Uchwała nr 45/146/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.11.2010r.

środa, 15 gru 2010 12:28
w sprawie projektu budżetu powiatu piskiego na 2011r.

Uchwała nr 46/147/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.11.2010r.

środa, 15 gru 2010 12:56
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010r.

Uchwała nr 47/147/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.11.2010r.

środa, 15 gru 2010 12:58
w sprawie umorzenia należności z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności oraz czynszu najmu lokalu Skarbu Państwa

Uchwała nr 48/147/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.11.2010r.

środa, 15 gru 2010 13:01
w sprawie umorzenia należności z tytułu usług ośrodka dokumentacji geodezyjnej

Uchwała nr 49/147/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.11.2010r.

środa, 15 gru 2010 13:06
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 1/2/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.12.2010r.

poniedziałek, 10 sty 2011 13:10
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała nr 2/2/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.12.2010r.

poniedziałek, 10 sty 2011 13:12
w sprawie umorzenia należności

Uchwała nr 3/3/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2010r.

poniedziałek, 10 sty 2011 13:14
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki gruntu w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Łupkach

Uchwała nr 4/3/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2010r.

poniedziałek, 10 sty 2011 13:16
w sprawie aneksu do regulaminu organizacyjnego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu

Uchwała nr 5/4/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.12.2010r.

poniedziałek, 10 sty 2011 13:19
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010r.