BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 9/40/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.01.2016

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Fabryka zawodowych szans w powiecie piskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 5 lip 2016 14:30
Data opublikowania: wtorek, 5 lip 2016 14:54
Opublikował(a): Monika Puchalska
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 1232 razy