BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/114/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2018

poniedziałek, 25 cze 2018 12:30
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Uchwała nr 2/114/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2018

poniedziałek, 25 cze 2018 12:32
w sprawie zaopiniowania projektu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1867N dr. kraj. nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 25+100 do km 26+593 – odcinek Lipińskie - Skarżyn, gmina Biała Piska.

Uchwała nr 3/114/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.01.2018

poniedziałek, 25 cze 2018 12:35
w sprawie zaopiniowania projektu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Rybitwy – dr. kraj. nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 13+436, odcinek Giętkie - dr. pow. Nr 1672N, gmina Biała Piska.

Uchwała nr 4/115/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.01.2018

poniedziałek, 25 cze 2018 12:36
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Pisz do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr 5/115/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.01.2018

poniedziałek, 25 cze 2018 12:38
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sal lekcyjnych znajdujących się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 6/115/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.01.2018

poniedziałek, 25 cze 2018 13:27
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem auli znajdującej się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 7/115/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.01.2018

poniedziałek, 25 cze 2018 13:28
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15 /na rzecz Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu/.

Uchwała nr 8/115/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.01.2018

poniedziałek, 25 cze 2018 13:29
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia znajdującego się na I kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu

Uchwała nr 9/116/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.02.2018

poniedziałek, 25 cze 2018 13:30
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2017/2018.

Uchwała nr 10/116/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.02.2018

poniedziałek, 25 cze 2018 13:39
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz.

Uchwała nr 11/117/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.02.2018

wtorek, 26 cze 2018 08:31
w sprawie zaopiniowania propozycji wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej części ulicy Trzcinowej w Piszu.

Uchwała nr 12/117/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.02.2018

wtorek, 26 cze 2018 08:40
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu.

Uchwała nr 13/117/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.02.2018

wtorek, 26 cze 2018 08:42
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji diagnozy Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu na lata 2016 - 2018 obejmującej działania i udział Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała nr 14/117/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.02.2018

wtorek, 26 cze 2018 08:43
w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2018 roku.

Uchwała nr 15/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2018

wtorek, 26 cze 2018 08:44
w sprawie powołania komisji przetargowej

Uchwała nr 16/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2018

wtorek, 26 cze 2018 08:46
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu piskiego za rok 2017,

Uchwała nr 17/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2018

wtorek, 26 cze 2018 08:47
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia powiatu piskiego za rok 2017

Uchwała nr 18/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2018

wtorek, 26 cze 2018 08:48
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2017

Uchwała nr 19/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2018

wtorek, 26 cze 2018 08:49
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2017

Uchwała nr 20/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2018

wtorek, 26 cze 2018 10:06
w sprawie terminów przekazywania pobranych dochodów budżetu powiatu i dochodów budżetu państwa przez jednostki organizacyjne.

Uchwała nr 21/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2018

wtorek, 26 cze 2018 10:07
w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu do dokonywania czynności związanych z realizacją projektu partnerskiego „Obieram kurs na zdrowie i pracę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 22/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2018

wtorek, 26 cze 2018 10:08
w sprawie uchylenia uchwały Nr 16/42/2016 Zarządu z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zasad kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych.

Uchwała nr 23/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2018

wtorek, 26 cze 2018 10:09
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w użyczenie sali gimnastycznej położonej w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26.

Uchwała nr 24/118/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2018

wtorek, 26 cze 2018 10:10
w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej obejmującej działania i udział Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej w projekcie współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Uchwała nr 25/119/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.03.2018

wtorek, 26 cze 2018 10:11
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem części nieruchomości położonej w Białej Piskiej, przy ul. Sienkiewicza 21

Uchwała nr 26/119/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.03.2018

wtorek, 26 cze 2018 10:13
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem części nieruchomości położonej w Piszu, przy al. Turystów 22.

Uchwała nr 27/121/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.04.2018

wtorek, 26 cze 2018 10:14
w sprawie zaopiniowania propozycji wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej części ulicy Trzcinowej w Piszu.

Uchwała nr 28/121/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.04.2018

wtorek, 26 cze 2018 10:18
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za 2017 r.

Uchwała nr 29/121/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.04.2018

wtorek, 26 cze 2018 10:19
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

Uchwała nr 30/122/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2018

wtorek, 26 cze 2018 10:24
w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2018 r.

Uchwała nr 31/122/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2018

wtorek, 26 cze 2018 10:26
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem auli I LO im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu.

Uchwała nr 32/123/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.04.2018

wtorek, 26 cze 2018 10:28
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

Uchwała nr 33/123/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.04.2018

wtorek, 26 cze 2018 10:30
w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu.

Uchwała nr 34/124/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2018

wtorek, 26 cze 2018 11:56
w sprawie zaopiniowania inwestycji dotyczącej rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu przez rzekę Orzyszę w miejscowości Mikosze w km 259+958 DK 16.

Uchwała nr 35/124/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2018

wtorek, 26 cze 2018 11:57
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Pisz do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr 36/124/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2018

wtorek, 26 cze 2018 11:59
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok.

Uchwała nr 37/124/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2018

wtorek, 26 cze 2018 12:01
w sprawie zaopiniowania projektu gminnego programu ochrony środowiska

Uchwała nr 38/124/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2018

wtorek, 26 cze 2018 12:02
w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2018 roku.

Uchwała nr 39/124/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2018

wtorek, 26 cze 2018 12:19
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSZ z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu.

Uchwała nr 40/124/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.05.2018

wtorek, 26 cze 2018 12:20
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu

Uchwała nr 41/125/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.05.2018

wtorek, 26 cze 2018 12:22
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Uchwała nr 42/125/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.05.2018

wtorek, 26 cze 2018 12:24
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

Uchwała nr 43/125/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.05.2018

wtorek, 26 cze 2018 12:26
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu.

Uchwała nr 44/125/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.05.2018

wtorek, 26 cze 2018 12:27
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu.

Uchwała nr 45/126/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.06.2018

wtorek, 26 cze 2018 12:28
w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2018 rok.

Uchwała nr 46/126/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.06.2018

wtorek, 26 cze 2018 12:30
w sprawie ustalenia wspólnych zasad rachunkowości

Uchwała nr 47/126/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.06.2018

wtorek, 26 cze 2018 12:32
zmieniająca uchwałę nr 8/6/2011 z dnia 26.01.2011r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu powiatu piskiego.

Uchwała nr 48/126/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.06.2018

wtorek, 26 cze 2018 12:36
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Pisz do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 49/127/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2018

poniedziałek, 19 lis 2018 08:34
w sprawie zaopiniowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko – mazurskiego.

Uchwała nr 50/127/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2018

środa, 21 lis 2018 10:40
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Uchwała nr 51/127/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2018

środa, 21 lis 2018 10:43
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.

Uchwała nr 52/127/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2018

środa, 21 lis 2018 10:44
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu.

Uchwała nr 53/127/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2018

środa, 21 lis 2018 10:47
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem auli znajdującej się w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15 (dla Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Międzyzakładowa” w Piszu).

Uchwała nr 54/127/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2018

środa, 21 lis 2018 10:51
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu (na gabinet pielęgniarski).

Uchwała nr 55/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018

środa, 21 lis 2018 10:51
w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu oraz upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do podpisania umowy pożyczki.

Uchwała nr 56/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018

środa, 21 lis 2018 10:53
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

Uchwała nr 57/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018

środa, 21 lis 2018 10:54
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uchwała nr 58/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018

środa, 21 lis 2018 10:54
w sprawie upoważnienia Dyrektora I LO im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu do podejmowania czynności w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja Bazy dydaktyczno – sportowej budynku sali gimnastycznej w I LO im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, na które uzyskano dotację celową od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ze środków budżetu państwa.

Uchwała nr 59/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018

środa, 21 lis 2018 10:56
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Ruciane – Nida – Kowalik II.

Uchwała nr 60/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018

środa, 21 lis 2018 10:59
w sprawie zmiany uchwały Nr 36/124/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok

Uchwała nr 61/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018

środa, 21 lis 2018 11:01
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość rolną, niezabudowaną, położoną w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska.

Uchwała nr 62/128/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2018

środa, 21 lis 2018 11:03
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku szkoły położonym przy ul. Sikorskiego 15 w Piszu.

Uchwała nr 63/129/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.07.2018

środa, 21 lis 2018 11:04
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia części drogi do kategorii dróg powiatowych (na wniosek Starostwa Powiatowego w Ostrołęce).

Uchwała nr 64/130/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.08.2018

środa, 21 lis 2018 11:06
w sprawie wskazania osób do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu.

Uchwała nr 65/131/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2018

środa, 21 lis 2018 11:08
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu.

Uchwała nr 66/131/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2018

środa, 21 lis 2018 11:10
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu.

Uchwała nr 67/131/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2018

środa, 21 lis 2018 11:12
w sprawie pozytywnego zaopiniowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz do stanowiącego jego część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy.

Uchwała nr 68/131/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2018

środa, 21 lis 2018 11:13
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1.

Uchwała nr 69/131/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2018

środa, 21 lis 2018 11:39
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu.

Uchwała nr 70/131/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.08.2018

środa, 21 lis 2018 12:01
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu wyłącznie w formie elektronicznej od 1 września 2018 roku.

Uchwała nr 71/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2018

środa, 21 lis 2018 12:02
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2018 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Uchwała nr 72/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2018

środa, 21 lis 2018 12:03
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2018 r.

Uchwała nr 73/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2018

środa, 21 lis 2018 12:06
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2018 r.

Uchwała nr 74/132/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2018

środa, 21 lis 2018 12:08
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” w 2018 roku.

Uchwała nr 75/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018

środa, 21 lis 2018 12:09
w sprawie wydania opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1680N DK Nr 58 – Skarżyn-Sokoły Jeziorne – Prostki od km 0+000 do km 9+700 wraz z przebudową mostu w km1+840 k/m Pawłocin”

Uchwała nr 76/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018

środa, 21 lis 2018 12:11
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem powierzchni pod automat do gorących napojów znajdującej się w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 77/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018

środa, 21 lis 2018 12:12
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia na sklepik szkolny znajdującego się w budynku położonym w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26.

Uchwała nr 78/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018

środa, 21 lis 2018 12:13
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu przy ul. Gizewiusza 3.

Uchwała nr 79/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018

środa, 21 lis 2018 12:15
w sprawie powołania komisji konkursowej, która dokona oceny złożonych ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia”.

Uchwała nr 80/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018

środa, 21 lis 2018 12:16
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu.

Uchwała nr 81/133/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.09.2018

środa, 21 lis 2018 12:18
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sal lekcyjnych znajdujących się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 82/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018

środa, 21 lis 2018 12:24
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Orzysz.

Uchwała nr 83/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018

środa, 21 lis 2018 12:25
w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2018 r.

Uchwała nr 84/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018

środa, 21 lis 2018 12:26
w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2019 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023.

Uchwała nr 85/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018

środa, 21 lis 2018 12:33
w sprawie powołania komisji opiniującej nagrody Starosty Piskiego w 2018 roku

Uchwała nr 86/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018

środa, 21 lis 2018 12:35
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sali lekcyjnej położonej w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26.

Uchwała nr 87/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018

środa, 21 lis 2018 12:36
w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej na ponowne wydzierżawienie nieruchomości rolnej, niezabudowanej, położonej w mieście Biała Piska oraz w obrębach Bełcząc i Szkody, gmina Biała Piska.

Uchwała nr 88/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2018

środa, 21 lis 2018 12:37
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” w 2018 roku.

Uchwała nr 89/135/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.09.2018

środa, 21 lis 2018 12:38
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej na terenie powiatu piskiego.

Uchwała nr 90/136/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.10.2018

środa, 21 lis 2018 12:40
w sprawie zmiany uchwały Nr 74/132/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” w 2018 roku.

Uchwała nr 91/137/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2018

czwartek, 22 lis 2018 11:18
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orzysz.

Uchwała nr 92/137/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2018

poniedziałek, 26 lis 2018 13:48
w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piszu w czasie jego nieobecności.

Uchwała nr 93/137/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2018

poniedziałek, 26 lis 2018 13:53
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Łupkach, gmina Pisz.

Uchwała nr 94/138/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.10.2018

poniedziałek, 26 lis 2018 13:54
w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2019.

Uchwała nr 95/139/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2018

poniedziałek, 26 lis 2018 13:56
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

Uchwała nr 96/139/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2018

poniedziałek, 26 lis 2018 13:57
zmieniająca uchwałę Nr 107/73/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Piszu oraz jej koordynacji w jednostkach podległych i nadzorowanych.

Uchwała nr 97/139/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2018

poniedziałek, 26 lis 2018 13:58
w sprawie ustalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu.

Uchwała nr 98/140/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.11.2018

poniedziałek, 26 lis 2018 14:00
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu piskiego na lata 2019 – 2023.

Uchwała nr 99/140/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.11.2018

poniedziałek, 26 lis 2018 14:01
w sprawie projektu budżetu powiatu piskiego na 2019 r.

Uchwała nr 100/140/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.11.2018

poniedziałek, 26 lis 2018 14:02
zmieniająca Uchwałę Nr 94/138/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2019.

Uchwała nr 101/140/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.11.2018

poniedziałek, 26 lis 2018 14:03
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Piskiego w latach 2019 – 2023: ,,Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych” ,,Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi” ,,Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Uchwała nr 102/2/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2018

wtorek, 26 mar 2019 11:57
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem, sali gimnastycznej położonej w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26.

Uchwała nr 103/2/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2018

wtorek, 26 mar 2019 12:01
w sprawie powołania członków Komisji Grantowej opiniującej oferty na realizację zadań powiatu w ramach Konkursów Ofert 2019/2020.

Uchwała nr 104/3/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.12.2018

wtorek, 26 mar 2019 12:02
w sprawie powołania Komisji Konkursowej i przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej dla otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin osób, polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Piskiego w latach 2019 – 2023: ,,Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych” ,,Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi” ,,Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Uchwała nr 105/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018

wtorek, 26 mar 2019 12:03
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku.

Uchwała nr 106/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018

wtorek, 26 mar 2019 12:05
w sprawie zatwierdzenia ofert konkursowych na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Uchwała nr 107/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018

wtorek, 26 mar 2019 12:08
w sprawie ustalenia w branżowej Szkole I stopnia Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczna w Piszu nowego kierunku kształcenia - monter sieci i instalacji sanitarnych.

Uchwała nr 108/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018

wtorek, 26 mar 2019 12:11
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2.

Uchwała nr 109/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018

wtorek, 26 mar 2019 12:31
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2.

Uchwała nr 110/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018

wtorek, 26 mar 2019 12:33
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2.

Uchwała nr 111/4/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.12.2018

wtorek, 26 mar 2019 12:36
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem garażu posadowionego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz.

Uchwała nr 112/6/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.12.2018

wtorek, 26 mar 2019 12:38
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu. Wprowadzone zostały do regulaminu zapisy dotyczące stanowiska etatowego członka Zarządu.

Uchwała nr 113/7/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.12.2018

wtorek, 26 mar 2019 12:40
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 rok.