BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 22/218/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.03.2024

czwartek, 4 kwi 2024 13:11
W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2023.

Uchwała nr 21/217/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2024

czwartek, 4 kwi 2024 13:08
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2023 rok.

Uchwała nr 20/216/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 7.03.2024

czwartek, 4 kwi 2024 13:03
W sprawie zmiany miesięcznej stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne, stanowiące zasób mieszkaniowy Powiatu Piskiego, usytuowane w budynku nr 2A, położonym w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej.

Uchwała nr 19/216/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 7.03.2024

czwartek, 4 kwi 2024 13:00
W sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2023/2024.

Uchwała nr 18/216/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 7.03.2024

czwartek, 4 kwi 2024 12:56
W sprawie umorzenia w całości należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny, przysługującej Powiatowi Piskiemu – Zespołowi Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu od dłużnika Trapez Sp. z. o.o. w Warszawie w upadłości ( następcy prawnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Fenix, S-Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka jawna).

Uchwała nr 17/216/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 7.03.2024

czwartek, 4 kwi 2024 12:54
W sprawie umorzenia w całości należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny, przysługującej Powiatowi Piskiemu – Zespołowi Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu od dłużnika PHU „DZIEKMANN” Jerzy Dziekański.

Uchwała nr 16/216/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 7.03.2024

czwartek, 4 kwi 2024 12:38
W sprawie umorzenia w całości należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny, przysługującej Powiatowi Piskiemu – Zespołowi Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu od dłużnika HOLZWERK Sp. j.

Uchwała nr 15/216/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 7.03.2024

czwartek, 4 kwi 2024 10:28
W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2023.

Uchwała nr 14/216/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 7.03.2024

czwartek, 4 kwi 2024 10:21
W sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2023.

Uchwała nr 13/216/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 7.03.2024

czwartek, 4 kwi 2024 09:53
W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2023.

Uchwała nr 12/216/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 7.03.2024

czwartek, 4 kwi 2024 09:40
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2024 r.

Uchwała nr 11/215/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.02.2024

czwartek, 4 kwi 2024 09:37
W sprawie wyrażenia opinii o ustalenie odległości od krawędzi jezdni od drogi powiatowej nr 1867N (działki nr 81/2 i 83, obręb Lipińskie, gmina Biała Piska).

Uchwała nr 10/215/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.02.2024

czwartek, 4 kwi 2024 09:21
W sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Biała Piska do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Uchwała nr 9/215/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.02.2024

czwartek, 4 kwi 2024 09:04
W sprawie przekazania niektórych uprawnień określonych przepisami ustawy o drogach publicznych na wypadek nieobecności Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu.

Uchwała nr 8/215/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.02.2024

czwartek, 4 kwi 2024 08:51
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu.

Uchwała nr 7/215/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.02.2024

czwartek, 4 kwi 2024 08:46
W sprawie zmiany Uchwały Nr 51/122/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.

Uchwała nr 6/214/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.02.2024

czwartek, 4 kwi 2024 08:40
W sprawie planu dofinansowana form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Piski w 2024 roku.

Uchwała nr 5/212/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 1.02.2024

czwartek, 4 kwi 2024 08:30
W sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 175030N, w m. Drygały wraz z budową chodnika przy cmentarzu komunalnym ”.

Uchwała nr 4/212/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 1.02.2024

środa, 3 kwi 2024 15:11
W sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 175001N, Nitki – Drygały wraz z odcinkami dróg w m. Nitki ”.

Uchwała nr 3/212/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 1.02.2024

środa, 3 kwi 2024 15:04
W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Powiatu Szczycieńskiego.

Uchwała nr 1/210/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.01.2024

środa, 3 kwi 2024 14:47
W sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Uchwała nr 2/210/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.01.2024

środa, 3 kwi 2024 14:56
W sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż mienia ruchowego stanowiącego własność Powiatu Piskiego.