BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 157/1/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11.01.2006r.

piątek, 24 lut 2006 13:02
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała nr 158/2/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 17.01.2006r.

piątek, 24 lut 2006 13:05
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Powiatu Piskiego na rok 2006

Uchwała nr 159/3/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 24.01.2006r.

piątek, 24 lut 2006 13:12
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia formy przetargu i zatwierdzenia ceny nieruchomości lokalowych stanowiących włsnośc Powiatu Piskiego

Uchwała nr 160/4/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 31.01.2006r.

piątek, 24 lut 2006 13:18
w sprawie przyjęcia formy przetargu i zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własnośc Powiatu Piskiego położonych w mieście Biała Piska

Uchwała nr 161/4/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 31.01.2006r.

piątek, 24 lut 2006 13:20
w sprawie przyjęcia formy przetargu i zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własnośc Powiatu Piskiego w mieście Pisz

Uchwała nr 162/7/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 21.02.2006r.

piątek, 24 lut 2006 13:22
zmieniająca uchwałę w sprawie stawek miesięcznego czynszu najmu za lokale użytkowe wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Uchwała nr 163/8/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 03.03.2006r.

czwartek, 6 lip 2006 15:03
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2005r.

Uchwała nr 164/8/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 03.03.2006r.

czwartek, 6 lip 2006 15:06
w sprawie przyjęcia kryteriów przyznawania dopłat do kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu piskiego

Uchwała nr 165/9/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 08.03.2006r.

czwartek, 6 lip 2006 15:09
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Uchwała nr 166/9/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 08.03.2006r.

czwartek, 6 lip 2006 15:11
w sprawie okresu trwania trwałego zarządu ustanowionego do nieruchomości Powiatu Piskiego

Uchwała nr 167/9/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 08.03.2006r.

czwartek, 6 lip 2006 15:14
w sprawie wyrażenia opinii dot. przyznawania przez Starostę Piskiego dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół i placówek powiatu piskiego

Uchwała nr 168/10/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 14.03.2006r.

środa, 12 lip 2006 14:34
w sprawie okresu trwania trwałego zarządu ustanowionego do nieruchomości Powiatu Piskiego

Uchwała nr 169/10/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 14.03.2006r.

środa, 12 lip 2006 14:38
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 170/10/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 14.03.2006r.

środa, 12 lip 2006 14:40
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu za rok 2005

Uchwała nr 171/10/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 14.03.2006r.

środa, 12 lip 2006 14:43
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu EFS - Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, działanie 1.2. - Perspektywy dla młodzieży schemat a - wspieranie młodzieży na rynku pracy - pn. "Zaprojektuj własną przyszłośc"

Uchwała nr 172/10/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 14.03.2006r.

środa, 12 lip 2006 14:48
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowania z EFS - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a - Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych - pn. "Postaw na aktywnośc"

Uchwała nr 173/10/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 14.03.2006r.

środa, 12 lip 2006 14:58
w sprawie upoważnienia Dyrektora ZS Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 174/10/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 14.03.2006r.

środa, 12 lip 2006 15:00
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006

Uchwała nr 175/10/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 14.03.2006r.

środa, 12 lip 2006 15:02
zmieniająca uchwałę w sprawie stawek m-ego czynszu najmu za lokale użytkowe wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomosci

Uchwała nr 176/11/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 22.03.2006r.

środa, 12 lip 2006 15:05
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora OSW w Łupkach

Uchwała nr 177/11/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 22.03.2006r.

środa, 12 lip 2006 15:07
w sprawie przyjęcia aneksu do regulaminu organizacyjnego PCPR w Piszu

Uchwała nr 178/13/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 13.04.2006r.

czwartek, 13 lip 2006 14:19
w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego

Uchwała nr 179/13/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 13.04.2006r.

czwartek, 13 lip 2006 14:23
w sprawie odpłatności za pobyt wychowanków w internacie OSW w Łupkach

Uchwała nr 180/13/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 13.04.2006r.

czwartek, 13 lip 2006 14:25
w sprawie powołania składu Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu z zakresu upowszechniania turystyki, oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu

Uchwała nr 181/13/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 13.04.2006r.

czwartek, 13 lip 2006 14:28
w sprawie przyjęcia kryteriów oceny wyboru ofert oraz regulaminu pracy Komisji Grantowej opiniującej oferty na realizację w formie powierzenia lub wspracia wykonania zadań powiatu piskiego

Uchwała nr 182/14/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 27.04.2006r.

czwartek, 13 lip 2006 14:37
w sprawie informacji z wykonania budżetu powiatu za I kwartał 2006r.

Uchwała nr 183/16/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 17.05.2006r.

czwartek, 13 lip 2006 14:41
opinia w sprawie proponowanej zmiany kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu ełckiego

Uchwała nr 184/16/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 17.05.2006r.

czwartek, 13 lip 2006 14:47
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia w czteroletnim technikum ZSDiL w Rucianem Nidzie

Uchwała nr 185/16/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 17.05.2006r.

czwartek, 13 lip 2006 14:50
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia w szkole policealnej ZSDiL w Rucianem Nidzie

Uchwała nr 186/18/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.05.2006r.

czwartek, 13 lip 2006 14:52
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Piszu

Uchwała nr 187/19/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 14.06.2006r.

czwartek, 13 lip 2006 14:58
w sprawie upoważnienia Dyrektora ZSZ w Piszu

Uchwała nr 188/20/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 20.06.2006r.

czwartek, 13 lip 2006 15:00
zmieniająca uchwałę nr 186/18/06 z dn. 30.05.2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Piszu

Uchwała nr 189/21/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29.06.2006r.

czwartek, 13 lip 2006 15:03
opinia w sprawie proponowanej zmiany kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu ełckiego

Uchwała nr 190/21/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29.06.2006r.

czwartek, 13 lip 2006 15:05
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006r.

Uchwała nr 191/22/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 10.07.2006r.

czwartek, 30 lis 2006 11:09
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ZS Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 192/22/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 10.07.2006r.

czwartek, 30 lis 2006 11:24
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

Uchwała nr 193/22/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 10.07.2006r.

czwartek, 30 lis 2006 11:27
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2005/2006

Uchwała nr 194/22/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 10.07.2006r.

czwartek, 30 lis 2006 11:29
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 195/22/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 10.07.2006r.

czwartek, 30 lis 2006 11:32
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia w szkole policealnej ZPKU w Psizu

Uchwała nr 196/22/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 10.07.2006r.

czwartek, 30 lis 2006 11:34
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu powiatu piskiego

Uchwała nr 197/22/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 10.07.2006r.

czwartek, 30 lis 2006 11:35
w sprawie przyjęcia formy przetargu i zatwierdzenia ceny nieruchomości stanowiącej własnośc Powiatu Piskiego położonej w m. Ruciane Nida

Uchwała nr 198/22/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 10.07.2006r.

czwartek, 30 lis 2006 11:42
w sprawie przyjęcia bezprzetargowej formy sprezdaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości stanowiącej własnośc Powiatu Piskiego położonej w m. Pisz

Uchwała nr 199/22/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 10.07.2006r.

czwartek, 30 lis 2006 11:47
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia formy przetargu i zatwierdzenia ceny nieruchomości lokalowych stanowiących własnośc Powiatu Piskiego

Uchwała nr 200/23/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11.08.2006r.

czwartek, 30 lis 2006 11:53
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2006r.

Uchwała nr 202/23/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11.08.2006r.

czwartek, 30 lis 2006 12:02
w sprawie przyjęcia formy przetargu i zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własnośc Powiatu Piskiego położonych w m. Pisz

Uchwała nr 201/23/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11.08.2006r.

czwartek, 30 lis 2006 11:55
w sprawie przyjęcia formy przetargu i zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własnośc Powiatyu Piskiego

Uchwała nr 203/23/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11.08.2006r.

piątek, 1 gru 2006 09:52
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierzdenia ceny nieruchomości stanowiącej własnośc Powiatu Piskiego położonej w Białej Piskiej

Uchwała nr 204/23/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11.08.2006r.

piątek, 1 gru 2006 09:56
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własnośc Powiatu Piskiego położonych w Białej Piskiej

Uchwała nr 205/23/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11.08.2006r.

piątek, 1 gru 2006 09:59
opinia w sprawie proponowanej zmiany kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu ełckiego

Uchwała nr 206/25/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.08.2006r.

piątek, 1 gru 2006 10:01
w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego

Uchwała nr 207/25/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.08.2006r.

piątek, 1 gru 2006 10:02
w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego

Uchwała nr 208/25/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.08.2006r.

piątek, 1 gru 2006 10:04
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogółnokształcących w Piszu

Uchwała nr 209/26/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 13.09.2006r.

piątek, 1 gru 2006 10:06
w sprawie wyrażenia opinii dot. przyznania przez Starostę Piskiego dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół i placówek powiatu piskiego

Uchwała nr 210/26/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 13.09.2006r.

piątek, 1 gru 2006 10:08
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu powiatu piskiego

Uchwała nr 211/27/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 27.09.2006r.

piątek, 1 gru 2006 10:11
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości lokalowych stanowiących własnośc Powiatu Piskiego w Białej Piskiej

Uchwała nr 212/27/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 27.09.2006r.

piątek, 1 gru 2006 10:14
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości lokalowych stanowiacych własnośc Powiatu Piskiego położonych w Białej Piskiej

Uchwała nr 213/27/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 27.09.2006r.

piątek, 1 gru 2006 10:46
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

Uchwała nr 214/27/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 27.09.2006r.

piątek, 1 gru 2006 10:49
w sprawie powołania Komisji opiniującej przyznawanie Nagród Starosty Piskiego

Uchwała nr 215/28/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 09.10.2006r.

piątek, 1 gru 2006 10:54
w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, ustalenia wysokości bonifikat, rozłożenia na raty i wysokości oprocentowania

Uchwała nr 216/29/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 19.10.2006r.

piątek, 1 gru 2006 11:01
w sprawie obciążenia służebnościami gruntowymi nieruchomości stanowiących własnośc Powiatu Piskiego położonych na terenie miasta Biała Piska

Uchwała nr 217/29/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 19.10.2006r.

piątek, 1 gru 2006 11:04
w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości Powiatu Piskiego położonej na terenie miasta Pisz

Uchwała nr 218/29/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 19.10.2006r.

piątek, 1 gru 2006 11:07
w sprawie powołania, komisji stypendianej do oceny wniosków studentów oraz sporządzania listy osób zakwalifikowanych do otrzymania stypendium finansowych z EFS, Budżetu Państwa oraz Budżetu Powiatu Piskiego

Uchwała nr 219/31/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 31.10.2006r.

piątek, 1 gru 2006 11:11
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006r.

Uchwała nr 220/32/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 06.11.2006r.

piątek, 1 gru 2006 11:13
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z EFS - Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży schemat a - Wspieranie młodziezy na rynku pracy pn. "Wybieram staż!"

Uchwała nr 221/32/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 06.11.2006r.

piątek, 1 gru 2006 11:18
na przystąpienie do realizacji projektu współfinansowanego z EFS - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a - Wspiranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych - pn. "Kompas"

Uchwała nr 222/32/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 06.11.2006r.

piątek, 1 gru 2006 11:23
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia formy przetargu i zatwierdzenia ceny nieruchomości lokalowych stanowiących własnośc Powiatu Piskiego

Uchwała nr 223/34/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 14.11.2006r.

piątek, 1 gru 2006 11:30
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2007r.

Uchwała nr 224/34/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 14.11.2006r.

piątek, 1 gru 2006 11:33
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 225/36/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 20.11.2006r.

czwartek, 21 gru 2006 10:38
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006r.

Uchwała nr 226/36/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 20.11.2006r.

piątek, 1 gru 2006 11:38
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 227/37/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.11.2006r.

piątek, 9 maj 2008 11:19
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006r.

Uchwała nr 228/1/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 07.12.2006r.

piątek, 9 maj 2008 11:21
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej

Uchwała nr 229/2/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 12.12.2006r.

piątek, 9 maj 2008 11:23
zm. Uchwałę Nr 226/36/06 Zarządu Powiatu Pisz z dn. 20.11.2006. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 230/2/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 12.12.2006r.

piątek, 9 maj 2008 11:26
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora powiatowej jednostki organizacyjnej

Uchwała nr 231/3/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 18.12.2006r.

piątek, 9 maj 2008 11:27
zm. uchwałę w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Piskiego

Uchwała nr 232/3/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 18.12.2006r.

piątek, 9 maj 2008 11:30
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora MOS w Piszu

Uchwała nr 233/3/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 18.12.2006r.

piątek, 9 maj 2008 11:31
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora nauczycielowi ZPKU w Piszu Panu Leszkowi Leńcowi oraz zwolnienia z obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych

Uchwała nr 234/4/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 28.12.2006r.

piątek, 9 maj 2008 11:35
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora MOS w Piszu

Uchwała nr 235/4/2006 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29.12.2006r.

piątek, 9 maj 2008 11:36
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006r.