BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 10/1/03 Zarządu Powiatu Pisz.

wtorek, 21 paź 2003 12:29
w sprawie powołania Zespołu do podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uchwała nr 11/1/03 Zarządu Powiatu Pisz.

wtorek, 21 paź 2003 12:33
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

Uchwała nr 12/1/03 Zarządu Powiatu Pisz..

wtorek, 21 paź 2003 12:35
w sprawie powołania komisji do nadzoru wykorzystania dotacji.

Uchwała nr 13/2/03 Zarządu Powiatu Pisz.

wtorek, 21 paź 2003 12:38
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej mienie powiatu na okres powyżej 3 lat.

Uchwała nr 14/4/03 Zarządu Powiatu Pisz.

wtorek, 21 paź 2003 12:42
w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym i w jednostkach organizacyjnych powiatu

Uchwała nr 15/6/03 Zarządu Powiatu Pisz.

wtorek, 21 paź 2003 12:46
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego stanowiącego własność powiatu.

Uchwała nr 16/7/03 Zarządu Powiatu Pisz.

wtorek, 21 paź 2003 12:50
w sprawie utworzenia Technikum Ekonomicznego przy Zespole szkół Nr 1 w Białej Piskiej.

Uchwała nr 17/7/03 Zarząu Powiatu Pisz.

wtorek, 21 paź 2003 12:54
w sprawie utworzenia Technikum Mechanizacji Rolnictwa przy Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej.

Uchwała nr 18/8/03 Zarządu Powiatu Pisz.

wtorek, 21 paź 2003 12:58
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2002r.

Uchwała nr 19/9/03 Zarządu Powiatu Pisz.

wtorek, 21 paź 2003 13:04
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Powiatu Piskiego na rok 2003.

Uchwała nr 20/9/03 Zarządu Powiatu Pisz.

wtorek, 21 paź 2003 13:15
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2003 rok.

Uchwała nr 21/14/03 Zarządu Powiatu Pisz.

wtorek, 21 paź 2003 13:20
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego.

Uchwała nr 22/15/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 19.05.2003 r.

czwartek, 1 wrz 2005 14:14
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.

Uchwała nr 23/15/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 19.05.2003 r.

czwartek, 1 wrz 2005 14:28
w sprawie podwyższenia czynszu najmu za lokale mieszkalne stanowiące zasób mieszkaniowy powiatu na terenie gminy Ruciane Nida

Uchwała nr 24/17/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 09.06.2003r.

poniedziałek, 5 wrz 2005 12:21
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku wielorodzinnym nr 4 "b" wraz z udziałem w gruncie działki nr 267/5 położonej w Piszu przy ul. Sienkiewicza

Uchwała nr 25/19/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.06.2003r.

poniedziałek, 5 wrz 2005 12:31
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 26/19/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.06.2003r.

poniedziałek, 5 wrz 2005 12:34
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003r.

Uchwała nr 27/19/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.06.2003r.

poniedziałek, 5 wrz 2005 12:36
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2003r.

Uchwała nr 28/22/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 21.08.2003r.

poniedziałek, 5 wrz 2005 12:38
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości stanowiącej własność powiatu piskiego

Uchwała nr 29/22/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 21.08.2003r.

poniedziałek, 5 wrz 2005 12:40
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości stanowiącej własność powiatu piskiego

Uchwała nr 30/22/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 21.08.2003r.

poniedziałek, 5 wrz 2005 12:42
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2003r.

Uchwała nr 31/24/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11.09.2003r.

poniedziałek, 5 wrz 2005 12:45
w sprawie zatwierdzenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność powiatu piskiego

Uchwała nr 32/24/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11.09.2003r.

poniedziałek, 5 wrz 2005 12:47
zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego stanowiącego własność powiatu

Uchwała nr 33/26/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.09.2003r.

poniedziałek, 5 wrz 2005 12:49
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2003r.

Uchwała nr 34/26/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.09.2003r.

poniedziałek, 5 wrz 2005 12:51
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003r.

Uchwała nr 35/29/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29.10.2003r.

poniedziałek, 5 wrz 2005 12:52
w sprawie zmiany przeznaczenia dotacji celowej oraz zmian w budżecie powiatu na 2003r.

Uchwała nr 36/30/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 05.11.2003r.

poniedziałek, 5 wrz 2005 12:54
w sprawie standardu zimowego utrzymania dróg powiatowych

Uchwała nr 37/31/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 19.11.2003r.

poniedziałek, 5 wrz 2005 12:56
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003r.

Uchwała nr 38/31/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 19.11.2003r.

poniedziałek, 5 wrz 2005 12:58
w sprawie wyrażenia zgody na budowę przyłącza i węzła ciepłowniczego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Uchwała nr 39/31/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 19.11.2003r.

poniedziałek, 5 wrz 2005 13:01
w sprawie przyjęcia formy przetargu

Uchwała nr 40/33/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 03.12.2003r.

wtorek, 6 wrz 2005 10:06
w sprawie ustanowienia likwidatora Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 41/35/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 15.12.2003r.

wtorek, 6 wrz 2005 10:10
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2004r.

Uchwała nr 42/36/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 23.12.2003r.

wtorek, 6 wrz 2005 10:11
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2004

Uchwała nr 43/36/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 23.12.2003r.

wtorek, 6 wrz 2005 10:15
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego

Uchwała nr 44/36/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 23.12.2003r.

wtorek, 6 wrz 2005 10:18
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ-Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 45/36/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 23.12.2003r.

wtorek, 6 wrz 2005 10:53
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr 46/37/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29.12.2003r.

wtorek, 6 wrz 2005 10:55
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2003r.

Uchwała nr 47/37/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29.12.2003r.

wtorek, 6 wrz 2005 10:57
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003r.