BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/47/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 15.01.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 08:37
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Powiatu Piskiego na rok 2008

Uchwała nr 2/47/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 15.01.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 08:40
w sprawie określenia miesięcznego wynagrodzenia przysługującego zawodowym niespokrewnionym z dzieckiem wielodzietnym rodzinom zastępczym

Uchwała nr 3/47/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 15.01.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 08:42
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego

Uchwała nr 4/48/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 24.01.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 08:45
w sprawie ustalenia zawodu technik administracji w Szkole Policealnej Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała nr 5/49/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 07.02.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 08:48
w sprawie określenia obszarów współpracy aplikowania o środki zewnętrzne w ramach subregionu ełckiego

Uchwała nr 6/49/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 07.02.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 08:50
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008

Uchwała nr 6a/49/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 07.02.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 08:52
w sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu

Uchwała nr 7/50/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 18.02.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 08:54
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008r.

Uchwała nr 8/51/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 28.02.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 08:56
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego położonej w mieście Ruciane Nida

Uchwała nr 9/52/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04.03.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 08:58
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 r.

Uchwała nr 10/52/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04.03.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:00
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za rok 2007

Uchwała nr 11/52/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04.03.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:01
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2007

Uchwała nr 12/53/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 18.03.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:03
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2007/2008

Uchwała nr 13/55/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 17.04.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:04
w sprawie podwyższenia czynszu najmu za lokale mieszkalne stanowiące zasób mieszkaniowy Powiatu Piskiego na terenie gminy Ruciane Nida

Uchwała nr 14/56/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29.04.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:06
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Pisz

Uchwała nr 15/56/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29.04.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:08
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008r.

Uchwała nr 16/57/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 13.05.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:09
w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 17/58/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 19.05.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:11
w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości Powiatu Piskiego położonej na terenie miasta Pisz

Uchwała nr 18/61/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 09.06.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:13
w sprawie upoważnienia przedstawicieli ZSO w Piszu do podpisywania dokumentów związanych z realizacją zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów w 2008r

Uchwała nr 19/61/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 09.06.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:16
w sprawie upoważnienia przedstawicieli ZS Nr 1 w Piszu do podpisywania dokumentów związanych z realizacją zajęć za środków Funduszu Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów w 2008r.

Uchwała nr 20/61/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 09.06.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:19
w sprawie upoważnienia przedstawicieli ZSZ w Piszu do podpisywania dokumentów związanych z realizacją zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów w 2008r.

Uchwała nr 21/61/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 09.06.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:21
w sprawie upoważnienia przedstawicieli ZSO w Orzyszu do podpisywania dokumentów związanych z realizacją zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów w 2008r.

Uchwała nr 22/61/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 09.06.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:24
w sprawie upoważnienia przedstawicieli ZS Nr 1 w Białej Piskiej do podpisywania dokumentów związanych z realizacją zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów w 2008r.

Uchwała nr 23/61/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 09.06.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:26
w sprawie upoważnienia przedstawicieli ZSL w Rucianem Nidzie do podpisywania dokumentów związanych z realizacją zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów w 2008r.

Uchwała nr 24/63/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25.06.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:29
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Uchwała nr 25/63/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25.06.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:31
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Uchwała nr 26/63/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25.06.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:33
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała nr 27/63/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25.06.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:35
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia w ZSZ w Piszu

Uchwała nr 28/63/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25.06.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:36
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia w ZS Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 29/63/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25.06.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:37
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia w ZS Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 30/63/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25.06.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:39
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia w ZS Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 31/63/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25.06.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:40
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia w ZS Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 32/63/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25.06.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:41
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia w ZSZ w Piszu

Uchwała nr 33/65/2008 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 11.07.2008r.

czwartek, 16 kwi 2009 09:43
w sprawie regulaminu premiowania pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 34/65/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.07.2008r.

środa, 8 kwi 2009 08:40
w sprawie przyjęcia zasad pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe w drodze konkursu ogłaszanego przez Zarząd Powiatu w Piszu

Uchwała nr 35/65/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.07.2008r.

środa, 8 kwi 2009 08:50
w sprawie przyjęcia kryteriów oceny ofert na realizację w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadań Powiatu Piskiego

Uchwała nr 36/65/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.07.2008r.

środa, 8 kwi 2009 08:55
w sprawie wynagrodzenia członków komisji za przeprowadzenie postępowania

Uchwała nr 37/65/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.07.2008r.

środa, 8 kwi 2009 09:02
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ZS Nr 1 w Białej Piskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 38/65/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.07.208r.

środa, 8 kwi 2009 09:05
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne tworzące mieszkaniowy zasób powiatu piskiego

Uchwała nr 39/68/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.08.2008r.

środa, 8 kwi 2009 09:07
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Uchwała nr 40/69/08 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25.08.2008r.

środa, 8 kwi 2009 09:11
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2008r.

Uchwała nr 41/69/08 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25.08.2008r.

środa, 8 kwi 2009 09:15
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2008r

Uchwała nr 42/69/08 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25.08.2008r.

środa, 8 kwi 2009 09:19
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2008r.

Uchwała nr 43/70/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 04.09.2008r.

środa, 8 kwi 2009 09:24
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego położonej w mieście Biała Piska

Uchwała nr 44/70/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 04/09/2008r.

środa, 8 kwi 2009 09:29
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego położonej w mieście Pisz

Uchwała nr 45/70/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 04.09.2008r.

środa, 8 kwi 2009 09:32
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Pisz

Uchwała nr 46/71/08 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 15.09.2008r.

środa, 8 kwi 2009 09:52
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008r

Uchwała nr 47/71/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2008r.

środa, 8 kwi 2009 09:55
w sprawie powołania składu Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu z zakresu upowszechniania oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz turystyki

Uchwała nr 48/71/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2008r.

środa, 8 kwi 2009 10:06
w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji Grantowej opiniującej oferty na realizację w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadań Powiatu Piskiego

Uchwała nr 49/71/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2008r.

środa, 8 kwi 2009 10:08
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe w drodze konkursu ogłaszanego przez Zarząd Powiatu

Uchwała nr 50/71/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2008r.

środa, 8 kwi 2009 10:11
w sprawie ustalenia Uchwały Nr 179/13/06 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie odpłatności za pobyt wychowanków w internacie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach

Uchwała nr 51/71/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2008r.

środa, 8 kwi 2009 10:16
w sprawie wyznaczenia pełnomocnika celem reprezentowania Powiatu Piskiego w strukturach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze"

Uchwała nr 52/72/08 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25.09.2008r.

środa, 8 kwi 2009 10:23
w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2009

Uchawła nr 53/72/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.09.2008r.

środa, 8 kwi 2009 10:26
w sprawie powołania komisji opiniującej nagrody Starosty Powiatu Piskiego w 2008 roku

Uchwała nr 54/74/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.10.2008r.

środa, 8 kwi 2009 10:30
zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości Powiatu Piskiego położonej na terenie miasta Pisz

Uchwała nr 55/76/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.11.2008r.

środa, 8 kwi 2009 10:33
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela celem reprezentowania Powiatu Piskiego w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna "Mazury Południowe"

Uchwała nr 56/76/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.11.2008r.

środa, 8 kwi 2009 10:36
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w mieście Biała Piska

Uchwała nr 57/77/08 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 13.11.2008r.

środa, 8 kwi 2009 10:39
w sprawie projektu budżetu powiatu piskiego na 2009r.

Uchwała nr 58/78/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.11.2008r.

środa, 8 kwi 2009 10:41
w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości rolnej Powiatu Piskiego, położonej na terenie obrębu Kaliszki, gmina Biała Piska

Uchwała nr 59/80/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2008r.

środa, 8 kwi 2009 10:44
w sprawie powołania zespołu do negocjacji regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat piski na 2009 rok

Uchwała nr 60/80/08 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 10.12.2008r.

środa, 8 kwi 2009 10:47
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Uchwała nr 61/80/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2008r.

środa, 8 kwi 2009 10:49
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Uchwała nr 62/80/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2008r.

środa, 8 kwi 2009 10:52
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

Uchwała nr 63/82/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.12.2008r.

środa, 8 kwi 2009 10:54
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 64/82/08 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30.12.2008r.

środa, 8 kwi 2009 10:57
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008r.

Uchwała nr 65/82/08 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.12.2008r.

środa, 8 kwi 2009 10:58
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piskiego