BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/5/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.01.2015

środa, 4 mar 2015 10:58
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

Uchwała nr 2/5/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.01.2015

środa, 4 mar 2015 10:59
w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu rozwoju sieci dróg powiatowych powiatu piskiego na lata 2014 - 2020".

Uchwała nr 3/5/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.01.2015

środa, 4 mar 2015 11:04
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2.

Uchwała nr 4/5/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.01.2015

środa, 4 mar 2015 11:06
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem garażu znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz.

Uchwała nr 5/5/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.01.2015

środa, 4 mar 2015 11:06
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia znajdującego się na I kondygnacji budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego przy ul. Gizewiusza 3.

Uchwała nr 6/5/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.01.2015

środa, 4 mar 2015 11:08
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia znajdującego się na parterze w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2.

Uchwała nr 7/6/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.01.2015

środa, 4 mar 2015 11:10
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 8/6/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.01.2015

środa, 4 mar 2015 11:11
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia znajdującego się na I kondygnacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 9/6/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.01.2015

środa, 4 mar 2015 11:15
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem auli znajdującej się w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 10/6/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.01.2015

środa, 4 mar 2015 11:16
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem działki zlokalizowanej w Piszu przy ul. Gizewiusza 3

Uchwała nr 11/6/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.01.2015

środa, 4 mar 2015 11:17
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26.

Uchwała nr 12/8/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2015

środa, 4 mar 2015 11:18
w sprawie lokowania wolnych środków w innych bankach w 2015 roku

Uchwała nr 13/8/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2015

środa, 4 mar 2015 11:19
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Uchwała nr 14/8/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2015

środa, 4 mar 2015 11:21
w sprawie zmiany składu Zespołu do podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uchwała nr 15/8/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2015

środa, 4 mar 2015 11:22
w sprawie przyjęcia zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.

Uchwała nr 16/8/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.02.2015

środa, 4 mar 2015 11:23
w sprawie upoważnienia dyrektora ZSL im. Unii Europejskiej w Rucianem - Nidzie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. "Leśnictwo w praktyce - staż zawodowy w Niemczech" finansowanego ze środków Erasmus+

Uchwała nr 17/9/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.02.2015

środa, 4 mar 2015 11:25
w sprawie dot. umorzenia Pani /.../ pierwszej raty czynszu dzierżawnego za 2015 r.

Uchwała nr 18/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 11:51
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu.

Uchwała nr 19/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 11:57
w sprawie ustalenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie kierunku kształcenia zawodowego ogrodnik.

Uchwała nr 20/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 12:02
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok

Uchwała nr 21/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 12:04
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2014/2015.

Uchwała nr 22/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 12:06
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem auli znajdującej się w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 23/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 12:10
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem auli znajdującej się w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 24/10/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 12:11
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi, który będzie zastępował dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu podczas jego nieobecności.

Uchwała nr 25/11/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.03.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 12:13
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem części nieruchomości położonej w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 21

Uchwała nr 26/12/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 12:15
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2014.

Uchwała nr 27/12/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 12:17
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia powiatu za rok 2014.

Uchwała nr 28/12/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 12:18
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2014.

Uchwała nr 29/12/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.03.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 14:05
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2014.

Uchwała nr 30/13/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.04.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 14:06
w sprawie wyznaczenia pełnomocnika celem reprezentowania Powiatu Piskiego w strukturach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze".

Uchwała nr 31/14/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 14:08
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej części ul. Młodzieżowej w Piszu i wyłączenia jej z użytkowania.

Uchwała nr 32/14/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 14:10
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr 33/15/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.05.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 14:11
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2015 roku

Uchwała nr 34/15/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.05.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 14:12
w sprawie zmiany uchwały Nr 20/10/2015 z dnia 11.03.2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok.

Uchwała nr 35/16/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.05.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 14:14
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem auli znajdującej się w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 36/16/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.05.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 14:15
w sprawie zatwierdzenia wartości nieruchomości położonych w mieście Biała Piska, będących przedmiotem zamiany pomiędzy Powiatem Piskim a osobą fizyczną,

Uchwała nr 37/16/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.05.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 14:16
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie z pominięciem procedury przetargowej firmie Shim - Med Polska Sp. z o.o. pomieszczeń w budynku użytkowym po dawnej siedzibie Pogotowia Ratunkowego, usytuowanych w pobliżu części budynku szpitalnego mieszczącego Oddział Zakaźny SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu przy ul. Sienkiewicza,

Uchwała nr 38/16/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.05.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 14:18
w sprawie zaopiniowania pozbawienia drogi kategorii powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia drogi kategorii gminnej i zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr 39/16/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.05.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 14:19
w sprawie ustalenia w ZSZ z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu nowego kierunku kształcenia technik informatyk.

Uchwała nr 40/17/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.06.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 14:20
w sprawie zmiany składu Zespołu do podziałów środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uchwała nr 41/17/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.06.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 14:23
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem auli znajdującej się w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 42/17/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.06.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 15:01
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem- Nidzie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Zazieleń Świat z Nami III” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Uchwała nr 43/17/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.06.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 15:11
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem- Nidzie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „II Festiwal Kultury Łowieckiej” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Uchwała nr 44/17/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.06.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 15:12
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość rolną, niezabudowaną, położoną w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska.

Uchwała nr 45/18/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.06.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 15:13
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie.

Uchwała nr 46/18/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.06.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 15:14
w sprawie ustalenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej nowego kierunku kształcenia mechanik motocyklowy

Uchwała nr 47/18/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.06.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 15:15
w sprawie ustalenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej nowego kierunku kształcenia cukiernik

Uchwała nr 48/18/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.06.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 15:16
w sprawie ustalenia w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu nowego kierunku kształcenia technik mechanik.

Uchwała nr 49/18/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.06.2015

poniedziałek, 22 cze 2015 15:18
w sprawie ustalenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu nowego kierunku kształcenia ślusarz.

Uchwała nr 50/19/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2015

wtorek, 21 lip 2015 13:31
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem auli znajdującej się w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 51/19/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2015

wtorek, 21 lip 2015 13:34
w sprawie ustalenia w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Piszu wchodzącej w skład Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu nowego kierunku kształcenia - opiekun osoby starszej

Uchwała nr 52/19/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2015

wtorek, 21 lip 2015 13:37
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 53/19/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.06.2015

wtorek, 21 lip 2015 13:39
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem - Nidzie

Uchwała nr 54/21/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.07.2015

wtorek, 21 lip 2015 13:44
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzonego Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2015 r.

Uchwała nr 55/22/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.07.2015

czwartek, 30 lip 2015 08:58
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZSL im. Unii Europejskiej w Rucianem - Nidzie.

Uchwała nr 56/22/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.07.2015

czwartek, 30 lip 2015 09:01
w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu w czasie jego nieobecności.

Uchwała nr 57/22/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.07.2015

czwartek, 30 lip 2015 09:02
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem - Nidzie

Uchwała nr 58/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.08.2015

czwartek, 7 lip 2016 14:51
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2015 r. oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Uchwała nr 59/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.08.2015

czwartek, 19 maj 2016 14:59
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2015 r.

Uchwała nr 60/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.08.2015

czwartek, 19 maj 2016 15:01
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2015 r.

Uchwała nr 61/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.08.2015

czwartek, 19 maj 2016 15:02
w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu.

Uchwała nr 62/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.08.2015

czwartek, 19 maj 2016 15:03
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi ZSL im. Unii Europejskiej w Rucianem - Nidzie.

Uchwała nr 63/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.08.2015

czwartek, 19 maj 2016 15:08
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w ZS Nr 1 w Białej Piskiej.

Uchwała nr 64/23/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.08.2015

czwartek, 19 maj 2016 15:10
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego.

Uchwała nr 65/24/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.08.2015

czwartek, 19 maj 2016 15:11
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem powierzchni pod automat do napoi znajdujący się w budynku położonym w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 66/26/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.08.2015

czwartek, 19 maj 2016 15:12
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia na sklepik szkolny znajdującego się w budynku położonym w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26.

Uchwała nr 67/26/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.08.2015

czwartek, 19 maj 2016 15:13
w sprawie zaopiniowania wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi położonej w miejscowości Turowo, zlokalizowanej na dz. o nr geod. 63/1 obręb Turowo.

Uchwała nr 68/27/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.09.2015

czwartek, 19 maj 2016 15:14
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg gminnych w mieście Giżycko.

Uchwała nr 69/27/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.09.2015

czwartek, 19 maj 2016 15:16
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sali gimnastycznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

Uchwała nr 70/28/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.09.2015

czwartek, 19 maj 2016 15:17
w sprawie powołania komisji opiniującej nagrody Starosty Powiatu Piskiego w 2015 roku.

Uchwała nr 71/29/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2015

czwartek, 19 maj 2016 15:19
w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020.

Uchwała nr 72/30/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.10.2015

czwartek, 19 maj 2016 15:20
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uchwała nr 73/30/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.10.2015

czwartek, 19 maj 2016 15:22
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości znajdującej się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Uchwała nr 74/30/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.10.2015

czwartek, 16 cze 2016 10:44
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem sali gimnastycznej w budynku położonym w Piszu przy ul. Gizewiusza 3

Uchwała nr 75/31/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2015

czwartek, 16 cze 2016 10:48
w sprawie wskazania osób do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu.

Uchwała nr 76/31/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2015

czwartek, 16 cze 2016 10:52
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Uchwała nr 77/31/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.10.2015

czwartek, 16 cze 2016 10:53
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg gminnych w m. Orzysz.

Uchwała nr 78/32/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.10.2015

czwartek, 16 cze 2016 10:55
w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej na ponowne wydzierżawienie nieruchomości rolnej, niezabudowanej, położonej w mieście Biała Piska oraz w obrębach Bełcząc i Szkody, gmina Biała Piska.

Uchwała nr 79/33/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2015

czwartek, 16 cze 2016 10:57
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020.

Uchwała nr 80/33/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2015

czwartek, 16 cze 2016 10:58
w sprawie projektu budżetu powiatu piskiego na 2016 r.

Uchwała nr 81/33/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2015

czwartek, 16 cze 2016 10:58
w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016.

Uchwała nr 82/35/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.12.2015

czwartek, 16 cze 2016 11:00
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2

Uchwała nr 83/35/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.12.2015

czwartek, 16 cze 2016 11:02
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczenia znajdującego się na parterze w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Piaskowej 2

Uchwała nr 84/35/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.12.2015

czwartek, 16 cze 2016 11:04
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem powierzchni dachu garażu zlokalizowanego w Piszu przy ul. Gizewiusza 3

Uchwała nr 85/35/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.12.2015

czwartek, 16 cze 2016 11:07
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem garażu posadowionego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz

Uchwała nr 86/35/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.12.2015

czwartek, 16 cze 2016 11:08
w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Piskiego – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr W. Klementowskiego w Łupkach z tytułu odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. dr W. Klementowskiego w Łupkach.

Uchwała nr 87/35/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.12.2015

czwartek, 16 cze 2016 11:11
w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łupkach do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. “Dobudowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr Klementowskiego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo - rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Uchwała nr 88/35/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.12.2015

czwartek, 16 cze 2016 11:12
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uchwała nr 89/35/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.12.2015

czwartek, 16 cze 2016 11:14
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu.

Uchwała nr 90/36/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.12.2015

czwartek, 16 cze 2016 11:17
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. dr Wł. Klementowskiego w Łupkach działek gruntu, położonych w obrębie Łupki, gmina Pisz.

Uchwała nr 91/37/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.12.2015

czwartek, 16 cze 2016 11:24
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr 92/38/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.12.2015

czwartek, 16 cze 2016 11:27
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r.